c S
Vlada sprejela uredbo o informacijski varnosti v državni upravi 19.04.2018 13:30 Ljubljana, 19. aprila (STA) - Vlada je na današnji seji sprejela uredbo o informacijski varnosti v državni upravi. Kot so pojasnili v sporočilu po seji vlade, uredba sledi zakonu o državni upravi, ki predvideva, da "vlada določi podatkovne in tehnološke standarde, smernice za skupne informacijske rešitve in skupno varnostno politiko". Uredba bo objavljena v uradnem listu.

Danes sprejeta uredba tako določa skupno varnostno politiko oz. skupno politiko informacijske varnosti organov državne uprave in velja tudi za druge državne organe, organe lokalnih skupnosti, javne agencije in nosilce javnih pooblastil ter druge subjekte, ki se povezujejo s centralnim informacijsko komunikacijskim sistemom. Z uredbo so določeni enotni okviri upravljanja informacijske varnosti in temeljna nadzorstva za zagotavljanje informacijske varnosti v državni upravi, so pojasnili v sporočilu.

Ob tem so opozorili, da je informacijska varnost v današnji družbi, ki je v veliki meri odvisna od delovanja informacijskih sistemov oz. razpoložljivosti informacijskih storitev, izjemnega pomena. Skrb za informacijsko varnost v konkurenčnem tržnem okolju informacijske družbe je poslovna nuja, v državni upravi pa obveznost do državljanov in drugih uporabnikov njenih storitev, so še dodali.

Vlada je danes sprejela tudi nov dvoletni akcijski načrt za izvedbo strategije razvoja javne uprave 2015-2020. Gre za tretji akcijski načrt, in sicer za letošnje in prihodnje leto. V obeh letih se bodo nadaljevale aktivnosti, vezane na doseganje ključnih strateških ciljev iz strategije.

Tako kot strategija, je tudi akcijski načrt strukturiran v sedem, vsebinsko ločenih poglavij: učinkovita organiziranost, učinkovita uporaba virov, izboljšanje zakonodajnega okolja, odprto in transparentno delovanje z ničelno toleranco do kršitve integritete v javnem sektorju, sistem vodenja kakovosti v javni upravi, posodobitev inšpekcijskega nadzora ter učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev in interoperabilnost informacijskih rešitev.