c S
Vlada o gospodarskih temah 19.04.2018 13:28 Ljubljana, 19. aprila (STA) - Vlada je danes za obdobje štirih let imenovala člana v nadzornih svetih Casinoja Portorož in Casinoja Bled - za članico nadzornega sveta Casinoja Portorož je Mojco Šimnic Šolinc, za člana nadzornega sveta Casinoja Bled pa Mateja Perparja. Izdala je tudi uredbo, ki bo poenostavila organiziranje kmetov.

Kot so zapisali na vladnem uradu za komuniciranju, je v začetku marca potekel mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta Casino Portorož Mihi Butara in članu nadzornega sveta Casino Bled Janezu Klobčarju. Postopek nominacije kandidatov za člana nadzornega sveta koncesionarja je opravil Slovenski državni holding, ki je finančnemu ministrstvu nato posredoval imena primernih kandidatov.

Vlada je izdala uredbo o izvajanju ukrepa za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Namenjena je združevanju kmetov, s čimer se bo izboljšalo njihovo pogajalsko izhodišče, prav tako pa bo omogočala prejem podpore za lažje začetno delovanje.

Sprejela je odlok o porabi sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2018. Ker se je v drugi polovica lanskega leta cena emisijskega kupona na mednarodnem trgu povečala, so se povečali tudi prilivi v sklad. Danes dodeljena sredstva bodo med drugim namenjena tudi nakupu okolju prijaznih vozil za izvajanje javne gospodarske službe zbiranja komunalnih odpadkov.

Sprejela je sklep o prenehanju koncesijske pogodbe za rabo vode iz vodnega vira Zverovje za proizvodnjo pijač za družbo Unior, Mestni občini Ljubljana pa je izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju veljavnega državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti Ljubljane.

Vlada se je seznanila z informacijo načinu priprave in izvedbe prve obeležitve svetovnega dne čebel, ki bo potekalo od 18. do 20. maja. Osrednji del programa na vladni ravni bo predstavljala mednarodna ministrska konferenca o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za trajnostno kmetijstvo in zagotavljanje prehranske varnosti, ki bo potekala na Brdu pri Kranju.

Seznanila se je z informacijo o predvidenem znižanju plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč zaradi investicije v ureditve, ki so namenjene odvzemu vode za namakanje kmetijskih zemljišča na območju hidroelektrarne Brežice.

Slovenskemu inštitutu za standardizacijo je podala soglasje k pridobitvi finančnih sredstev s strani Evropskega odbora za standardizacijo in Evropskega odbora za standardizacijo v elektrotehniki iz naslova izvajanja projekta prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku.

Seznanila se je s sklepom parlamentarne komisije za nadzor javnih financ, ki ga je ta sprejela ob obravnavi problematike nepoplačanih podizvajalcev podjetja GPG Inženiringa. Ob tem so zapisali, da ne vlada tudi kot skupščina nima pristojnosti posegati v posamezne posle Družbe za upravljanje terjatev bank ali NLB, so si pa ves čas prizadevali razjasniti okoliščine problematike izbrisnih pobotnic.