c S
Pestro naložbeno leto v Občini Laško 19.04.2018 13:26 Laško, 19. aprila (STA) - Občina Laško bo do konca leta izvedla več naložb v skupni vrednosti več 100.000 evrov. Med njimi je 6,7 kilometra dolg vodovod v Zgornji Rečici, ki bo potekal od Zavrat in vse do stanovanjskih hiš nad Hudo jamo, nanj pa bo poleg javnih objektov priključeno še 34 stanovanjskih objektov, so sporočili iz občine.

Gradnja vodovoda, ki se je začela januarja, se bo po navedbah občine zaključila sredi leta. Del projekta je tudi nov 60-kubični rezervoar, ki bo omogočal tudi namestitev hidrantov, kar bo pomenilo izboljšanje požarne varnosti v Zgornji Rečici. V letu 2019 pa občina načrtuje nadaljevanje gradnje primarnih vodov in sekundarja do Jagra in Seliča. Podrobne poteke vodov sekundarnega omrežja pa še usklajuje z lastniki zemljišč.

Ta mesec bo občina zaključila obnovo javnih poti v Laškem. Trenutno še potekajo dela pri širitvi odseka ceste na Mestni ulici pri Zdravstvenem domu Laško, kjer bo z izgradnjo hodnika za pešce poskrbljeno za večjo varnost pešcev.

V teku je tudi energetska sanacija podružnične Osnovne šole Vrh nad Laškim, v zaključni fazi pa je priprava projektne dokumentacije za sanacijo kuhinje v Osnovni šoli Primoža Trubarja Laško.

Prav tako pripravljajo projekt za razširitev Vrtca Rimske Toplice, ki predvideva dve dodatni igralnici in pripadajoče garderobe ter sanitarije skupne površine 187 kvadratnih in 50 kvadratnih metrov teras.

Občina Laško se bo lotila tudi ureditve fitnesa na prostem, ki bo urejen na dveh lokacijah, in sicer na levem bregu Savinje pri mostu do Thermane Laško in na začetku zdraviliškega parka.

V načrtu je tudi ureditev sistema izposoje javnih koles. Sistem bo imel štiri postaje na različnih delih v Laškem in eno postajo v Rimskih Toplicah, in sicer na parkirišču na Trubarjevem nabrežju pod Občino Laško, pri železniški postaji Laško, pri Thermani Laško, pri dvorani Tri lilije v Laškem in pri bodočem Turistično-informacijskem centru v Rimskih Toplicah. Vsaka postaja bo imela šest priklopnih mest, od tega tri za mehanska kolesa in tri za električna kolesa. V okviru operacije je predviden nakup 10 mehanskih in 10 električnih koles.

V Šmarjeti pri Rimskih Toplicah bo občina izgradila nadomestno brv preko Savinje, saj je bil prejšnji most dotrajan in se je v 90. letih prejšnjega stoletja zrušil v reko. Brv bo premoščala Savinjo z enim razponom 65 metrov ter poplavno območje z razponom 35 metrov. Skupna osna dolžina objekta je 100 metrov, širina kolesarske poti pa 3,5 metra.

Laška občina se je lotila tudi dopolnitve lokacijskega načrta za Rimske toplice, kjer bo nastal novi športni kompleks, v katerem bosta dve teniški igrišči, igrišče za košarko, fitness na prostem in pomožni objekt ter parkirišča za uporabnike športnega kompleksa.