c S
DZ za manj birokracije pri vlogah za štipendije 19.04.2018 13:26 Ljubljana, 19. aprila (STA) - DZ je z 78 glasovi za in brez glasu proti sprejel novelo zakona o štipendiranju, ki je povezana z uvedbo avtomatiziranega informativnega izračuna po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Štipendistom ne bo treba več oddajati vlog vsako leto, ampak jo bodo oddali le za prvo leto, potem pa se bo pravica podaljševala po uradni dolžnosti.

Vlada želi z novelo doseči, da bo odločanje o štipendijah bolj enostavno in učinkovito, s čimer bodo razbremenjeni tako dodeljevalci štipendij kot tudi vlagatelji. Novela prinaša omilitve veljavnih določb, ki se nanašajo na prenehanje štipendijskega razmerja in obveznost glede vračila štipendije v primeru neuspešno zaključenega letnika.

Novela na novo opredeljuje ločevanje med posameznimi tipi štipendij, preverjanje pogojev za pridobitev pravice do dodatka za bivanje pa bo bolj enostavno, saj bo potekalo le ob prvi vlogi in morebitni spremembi začasnega bivališča. Poleg tega je poenostavljeno odločanje glede mirovanja štipendijskega razmerja. Mirovanje lahko traja največ eno leto na posamezni ravni izobraževanja, razen v zakonsko posebej opredeljenih primerih.

Natančneje so opredeljeni pogoji za nadaljevanje študija ob spremembi izobraževalnega programa, štipendist pa bo moral vrniti štipendijo samo v primeru neuspešno zaključenega letnika iz neopravičljivih razlogov. Tako po zagotovilu vlade ne bo več prihajalo do dolgotrajnih postopkov pri odpisovanju dolgov v primeru zdravstvenih in drugih opravičljivih razlogov za neuspešno končan letnik.