c S
Thermano Laško bo ponovno vodila Mojca Leskovar 19.04.2018 08:37 Laško, 19. aprila (STA) - Nadzorni svet Thermane Laško je na sredini seji sprejel predlog zdaj že nekdanjega predsednika uprave družbe Sama Fakina o sporazumni prekinitvi delovnega razmerja in za vodenje družbe do nadaljnjega imenoval dosedanjo članico uprave Mojco Leskovar. Leskovarjeva je Thermano Laško že vodila od marca do septembra leta 2016.

Nadzorniki so potrdili tudi revidirano letno poročilo za leto 2017, iz katerega izhaja, da so lanski prihodki znašali dobrih 21 milijonov evrov, kar je tri odstotke več kot leto prej. Čisti dobiček družbe pa je porasel za 22 odstotkov na 1,1 milijona evrov. Družba je dosegla tudi 6,15-odstotno donosnost na kapital, dobiček iz poslovanja pred amortizacijo pa je znašal 4,1 milijona evrov, so sporočili iz Thermane Laško.

Navedli so tudi, da je imela družba lani 179.261 nočitev, kar je pet odstotkov več kot leto prej. V strukturi se 45 odstotkov nočitev nanaša na tuje gostje in to je za desetino več kot leta 2016.

Nadzorni svet je ocenil, da je bilo leto 2017 uspešno leto tako z vidika poslovanja in ugodnih poslovnih rezultatov kot tudi z vidika naložb v posodobitev namestitvenih zmogljivosti v hotelu Zdraviliški dom.

Prenova namestitvenih zmogljivosti in dvig kakovosti nastanitve za invalide in goste z omejenimi gibalnimi zmožnostmi je tako lani potekala v drugem nadstropju hotela Zdraviliški dom ter petem nadstropju hotela Vrelec. Obnovilo se je tudi celotno vodovodno omrežje.

Omenjene obnove nakazujejo nadaljnje investicijske posege v hotel Zdravilišče Laško, ki se bodo nadaljevale tudi v prihodnje z namenom dviga kakovosti in novih možnosti za zagotovitev dolgoročnega poslovanja ter širitve tržnega deleža na področju medicinske rehabilitacije tako na domačem kot tujih trgih, navajajo v družbi.

Družba posluje uspešno tudi letos in beleži rast na vseh programih. V prvem četrtletju je družba realizirala 14.514 nočitev, kar je tri odstotke več kot v enakem obdobju lani ter dosegla 68-odstotno zasedenost ležišč.

Nočitev domačih gostov so v prvih treh mesecih upadle za odstotek, medtem ko so nočitve tujih gostov glede na primerjalno lansko obdobje porasle za devet odstotkov. Obisk bazenov se je v primerjavi z lanskim prvim četrtletjem povečal za 12 odstotkov.