c S
Odslej isti osebi največ ena nagrada iste vrste na področju šolstva 19.04.2018 07:31 Ljubljana, 19. aprila (STA) - Danes je začela veljati novela zakona o državnih nagradah na področju šolstva, ki med drugim določa, da se isti osebi lahko podeli največ ena nagrada iste vrste. Odslej bo morala biti pri sestavi odbora za podeljevanje nagrad upoštevana tudi spolna uravnoteženost, s čimer se sledi ureditvi na področju podeljevanja Puhovih in Prešernovih nagrad.

Nagrade sicer podeljujejo za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter h kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli.

Novela klasificira dve nagradi, in sicer za izjemne dosežke in za življenjsko delo. Obenem ne navaja več posameznih področij vzgoje in izobraževanja, na katerih morajo delovati nagrajenci, in natančneje opredeljuje še pogoje za prejemnike posamezne nagrade. Novost je, da se nagrada iste vrste lahko posamezniku ali organizaciji podeli samo enkrat.

Novela jasneje opredeljuje nagrade in njihove prejemnike, vsebuje terminološke uskladitve z drugimi zakoni v vzgoji in izobraževanju ter odpravlja nekatere manjše pomanjkljivosti veljavne ureditve.