c S
Vlada danes o povišanju prejemka prostovoljcev na služenju vojaškega roka 19.04.2018 07:39 Ljubljana, 19. aprila (STA) - Vlada bo danes med drugim obravnavala predloga uredbe o kriznem upravljanju in vodenju ter Nacionalnem centru za krizno upravljanje ter uredbe o informacijski varnosti v državni upravi. Na dnevnem redu so tudi spremembe uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, ki prinaša povišanje denarnega prejemka prostovoljcem na služenju vojaškega roka.

Namen predlagane spremembe uredbe je povečanje zanimanja kandidatov za opravljanje prostovoljnega služenja vojaškega roka, ki je v zadnjih letih upadlo, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Pridobivanje vojaško in strokovno usposobljenih pripadnikov - vojakov prostovoljcev - je nujno tako za popolnjevanje vseh struktur Slovenske vojske, torej poklicne strukture in pogodbene rezerve, kot tudi za uresničevanje razvojno-usmerjevalnih in doktrinarnih dokumentov s področja obrambe. Pri tem je opredeljena možnost povečanja obsega Slovenske vojske tudi v skladu s konceptom vojaške strateške rezerve.

Vlada, ki opravlja tekoče posle, bo na današnji seji obravnavala tudi predlog uredbe o kriznem upravljanju in vodenju ter Nacionalnem centru za krizno upravljanje. Novela zakona o vladi v 20. členu vzpostavlja strukturo in medsebojna razmerja med telesi kriznega upravljanja in vodenja ter njihove naloge in narekuje pripravo podzakonskih aktov. Predlagana uredba ureja krizno upravljanje in vodenje, imenovanje, naloge in delovanje vseh teles kriznega upravljanja v kompleksni krizi, izrednem in vojnem stanju ter delovanje Nacionalnega centra za krizno upravljanje in medresorske analitične skupine v primeru uveljavitve ukrepov kriznega odzivanja na obrambnem področju, v izrednem stanju in vojni.