c S
IMF v poročilu fiskalni monitor svari pred visoko zadolženostjo 18.04.2018 16:10 Washington, 18. aprila (STA) - Trenutne trdne stopnje gospodarske rasti po svetu ponujajo priložnost za izboljšanje javnih financ in zajezitev dolgov, ki podirajo vse rekorde, ugotavlja Mednarodni denarni sklad (IMF) v svojem najnovejšem poročilu fiskalni monitor, izdanem ob začetku spomladanskih zasedanj IMF in Svetovne banke.

IMF ugotavlja, da se je skupni znesek javnega in zasebnega dolga po svetu ob koncu leta 2016 ustavil pri 164.000 milijardah dolarjev, kar pomeni 225 odstotkov globalnega bruto domačega proizvoda (BDP).

Javni dolg se je povečal zaradi zadnje velike krize leta 2008, potem pa tudi leta 2014 s padcem cen surovin. Narašča z naraščanjem porabe v nastajajočih trgih in nerazvitih državah in tudi razvitih.

V razvitih državah javni dolg predstavlja povprečno 105 odstotkov njihovega BDP, kar ni bilo doseženo vse od konca druge svetovne vojne. V nastajajočih trgih in državah s srednjimi dohodki javni dolg dosega 50 odstotkov BDP, v nerazvitih pa 40 odstotkov.

Velik dolg in visok proračunski primanjkljaj ovirata sposobnost držav, da pomagajo ekonomiji v primeru nazadovanja rasti, podaljšujeta recesijo in okrevanje po njej. Poleg javnega je problem tudi zasebni dolg, ki prav tako narašča.

Posebno poglavje poročila je namenjeno digitalni vladi, ki je obenem priložnost in izziv. Digitalizacija je prevladujoči trend in se bo še pospešila, države pa nimajo druge izbire kot, da jo sprejmejo.

Digitalizacija omogoča boljši in hitrejši dostop do informacij, zmanjša stroške pobiranja davkov in preprečevanje prevar. Obenem pa digitalizacija ponuja priložnosti za prevarante. Vdori v sisteme naraščajo in prihaja do masivnih kraj podatkov.