c S
Nižji prihodki načeli dobiček bank v prvih dveh mesecih 18.04.2018 16:08 Ljubljana, 18. aprila (STA) - Banke so v prvih dveh mesecih letošnjega leta ustvarile 77,1 milijona evrov dobička pred davki, kar je 6,2 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju. Padec je posledica nižjih obrestnih in neobrestnih prihodkov. Banke so sprostile za 14,7 milijona evrov oslabitev. Dobiček po davkih se je znižal za 5,5 odstotka na 69,9 milijona evrov.

Bruto dohodek bank se je v prvih dveh mesecih v primerjavi z enakim lanskim obdobjem znižal za 8,6 odstotka na 165,1 milijona evrov. Nižji so bili tako neto obrestni prihodki in neto neobrestni prihodki. Prvi so upadli za 4,5 odstotka, drugi za 14,7 odstotka.

Bilančna vsota bančnega sistema se je povečala na 38,1 milijarde evrov, samo februarja je bila na letni ravni višja za tri odstotke. "Glavni vir financiranja ostajajo vloge nebančnega sektorja, ki so se v deležu še okrepile," so v mesečnem poročilu zapisali v Banki Slovenije. Med naložbami so porasla posojila nebančnemu sektorju.

Rast posojil nebančnemu sektorju se je na letni ravni po decembrskem zmanjšanju v začetku letošnjega leta ponovno zvišala in februarja dosegla 5,8 odstotka. Prirast posojil nebančnemu sektorju v začetku letošnjega leta je posledica tako učinkov uvedbe novih računovodskih standardov kot tudi dejanskega povečanja posojil nefinančnim družbam in gospodinjstvom.

Posojila nefinančnim družbam so se v prvih dveh mesecih leta povečala na 8,4 milijarde evrov in so bila februarja na letni ravni višja za 3,1 odstotka. Kljub porastu obseg posojil nefinančnim družbam, ta za dobro milijardo evrov zaostaja za obsegom posojili gospodinjstvom v bilanci bančnega sistema.

Rast posojil gospodinjstvom se medtem postopno upočasnjuje, februarja je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem znašala 6,7 odstotka. Rast potrošniških posojilih ostaja z 12,1 odstotka še visoka, so zapisali v centralni banki.

Postopno se zmanjšuje tudi rast stanovanjskih posojil, februarja je znašala 4,4 odstotka medletno. Vendar stanovanjska posojila tako po obsegu kot prirastu še naprej presegajo potrošniška posojila.

Najpomembnejši vir financiranja ostajajo vloge gospodinjstev, ki so bile februarja na letni ravni višje za 5,7 odstotka. Soliden porast vlog gospodinjstev v prvih dveh mesecih, za 306 milijonov evrov, je bil po navedbah Banke Slovenije izključno posledica neto porasta vpoglednih vlog in zmanjšanja vezanih vlog.

Ugoden vpliv gospodarske rasti in aktivnosti bank za zniževanje nedonosnih terjatev se odraža v vedno boljši kakovosti bančnih naložb. Do februarja se je delež nedonosnih izpostavljenosti bank znižal na 5,6 odstotka, obseg pa na 2,4 milijarde evrov.

Kapitalska ustreznost bančnega sistema se je v zadnjem četrtletju lanskega leta ponovno znižala in na posamični osnovi dosegla 19,8 odstotka, na konsolidirani osnovi pa 18,1 odstotka. Na zniževanje kapitalske ustreznosti v lanskem letu je vplivala predvsem višja rast tveganju prilagojene aktive ter posledično rast kapitalskih zahtev v primerjavi z rastjo kapitala.