c S
Za projekte ohranjanja narave in varstva okolja na voljo skoraj 400 milijonov evrov 18.04.2018 16:04 Ljubljana, 18. aprila (STA) - Program Life je objavil razpis za sofinanciranje tradicionalnih, integriranih in pripravljalnih projektov ter projektov tehnične pomoči za leto 2018. Letos je za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in podnebnih ukrepov na voljo skoraj 400 milijonov evrov, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Novost letošnjega razpisa je dvostopenjska prijava tradicionalnih projektov na podprogramu za okolje. Razpis bodo podrobneje predstavili na delavnici, ki bo 23. maja na Gozdarskem inštitutu Slovenije v Ljubljani.

Večina projektov je tako imenovanih tradicionalnih projektov, ki jih lahko prijavijo pravne osebe (javne ali zasebne organizacije, profitne ali neprofitne), registrirane na območju EU.

"Če imate projektno idejo s področja ohranjanja narave, varstva okolja ali podnebnih ukrepov, ter želite pridobiti nepovratna sredstva programa Life, je naslednji korak pregled razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani programa Life," so poudarili na ministrstvu.

Do 12. junija morajo zainteresirani oddati osnutke projektne prijave za tradicionalne projekte s prednostnega področja okolje in učinkovita raba virov, do 14. junija pa osnutke projektne prijave za tradicionalne projekte s prednostnih področij narava in biotska raznovrstnost ter okoljsko upravljanje in informacije.

Do 5. septembra je treba oddati osnutke projektnih prijav za integrirane projekte, do 12. septembra pa polne projektne priprave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe. Januarja prihodnje leto bodo sprejemali polne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za okolje, do 14. marca 2019 pa polne prijave za integrirane projekte.

Program Life je finančni inštrument, ki ga upravlja in financira Evropska komisija. Gre za največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.