c S

Evropski parlament potrdil novo zakonodajo o izpustih toplogrednih plinov

18.04.2018 07:20 Strasbourg, 17. aprila (STA) - Evropski poslanci so danes potrdili nova pravila o izpustih toplogrednih plinov, ki predvidevajo 30-odstotno znižanje izpustov toplogrednih plinov iz prometa, kmetijstva in odlagališč odpadkov do leta 2030 glede na leto 2005. V kmetijstvu in gozdarstvu pa se morata količini proizvedenega in absorbiranega ogljikovega dioksida do leta 2030 izenačiti.

Da bo nova zakonodaja začela veljati, jo morajo potrditi še države članice, piše na spletni strani Evropskega parlamenta.

Znižanje izpustov toplogrednih plinov bo prispevalo k izpolnjevanju zaveze iz pariškega podnebnega sporazuma, po katerem naj bi v vseh panogah dosegli 40-odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov glede na leto 1990.

Nove cilje EU bodo v zavezujoče cilje držav spremenili v panogah, ki jih trenutna shema EU za trgovanje z izpusti ne zajema - poljedelstvo, promet, gradbeništvo in odpadki. Skupaj se v teh panogah proizvede za okoli 60 odstotkov izpustov toplogrednih plinov v EU.

Z enim od danes sprejetih zakonov naj bi v okviru boja proti podnebnim spremembam zmanjšali izpuste toplogrednih plinov iz kmetijstva in gozdarstva ter povečali delež teh plinov, ki jih absorbirajo gozdovi. Do leta 2030 naj bi se količini izpustov in absorbiranih plinov izenačili, po letu 2030 pa naj bi bil delež absorbiranih plinov večji od deleža izpustov.

Danes sprejeta zakonodaja tudi predvideva, da morajo države članice po sečnji gozdov pogozditi izsekane površine.

Po podatkih Evropskega parlamenta gozdovi v EU trenutno absorbirajo skoraj 10 odstotkov vseh izpustov toplogrednih plinov na leto.