c S
Evropski parlament za energetsko učinkovite stavbe 18.04.2018 07:20 Strasbourg, 17. aprila (STA) - Evropski parlament je danes sprejel zakonodajo, ki predvideva izboljšanje energetske učinkovitosti stavb. Do leta 2050 naj bi bile stavbe v EU energetsko nevtralne. Ukrepe, s katerimi bi emisije v primerjavi z letom 1990 zmanjšali za okrog 80 odstotkov, je danes podprlo 546 evropskih poslancev, proti jih je bilo 35.

Gre za enega izmed ukrepov v podnebni politiki EU. Zelene in pametnejše stavbe bi znižale stroške za stanovalce in pomembno prispevale k znižanju izpustov toplogrednih plinov, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Poraba energije v stavbah v EU, ki trenutno znaša 40 odstotkov celotne porabe energije, se bo posledično zmanjšala, kar bo znatno prispevalo k uresničitvi ciljev EU glede povečanja energetske učinkovitosti do leta 2020 in 2030.

Države bodo zato morale pripraviti dolgoročne načrte za prenovo stavb s ciljem, da bi bile leta 2050 stavbe v EU energetsko nevtralne, pri tem pa določiti vmesne cilje za leti 2030 in 2040.

Danes sprejeta pravila spodbujajo tudi elektromobilnost, tako da za stavbe z več kot desetimi parkirnimi mesti določajo minimalne zahteve za zagotovitev polnilnih mest za električne avtomobile.

V novih nestanovanjskih stavbah in nestanovanjskih stavbah v postopku večje prenove bo treba namestiti vsaj eno polnilno mesto, na vsaj enem od petih parkirnih mest pa tudi infrastrukturo za napeljavo vodov, ki omogočajo namestitev polnilnih mest za električna vozila.

Komisija bo razvila indikator pripravljenosti stavb na pametne sisteme, s katerim se bo ocenjevala pripravljenost stavb za prilagoditev svojega delovanja potrebam stanovalcev; sodelovanje v tej shemi bo prostovoljno.