c S
Vlada z dvema milijonoma za financiranje nevladnih organizacij 18.04.2018 07:20 Ljubljana, 17. aprila (STA) - Vlada je na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve iz tekoče proračunske rezerve na ministrstvo za javno upravo razporedila dva milijona evrov za financiranje nevladnih organizacij, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

V soboto je začel veljati zakon o nevladnih organizacijah, ki določa, da mora ministrstvo za javno upravo v enem mesecu po uveljavitvi zakona objaviti javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, za kar mu morajo zagotoviti sredstva iz državnega proračuna.

Kot so zapisali, zadostne pravice porabe za financiranje nevladnih organizacijah ob pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati in zato so ministrstvu dodatna sredstva zagotovili iz proračunske rezerve.

V okviru finančnega načrta ministrstva za javno upravo je odbor prerazporedil tudi pravice porabe v višini slabih 12.000 evrov. Prerazporedila so se sredstva iz projekta NOBLE, ker je projekt čezmejnega zagotavljanja e-pošiljk oziroma e-dokumentov zaključen. Neporabljene pravice porabe projekta NOBLE bodo prerazporedili na projekt e-uprave, kjer je potrebno izvesti osnovno in dopolnilno vzdrževanje sistema SPIS za e-vročanje.

Odbor je znotraj skupine proračunskih uporabnikov ministrstva za pravosodje za plačilo sodbe prerazporedil pravice porabe v višini 300.000 evrov. Prerazporeditev sredstev je namenjena pokrivanju stroškov dosojenega zneska podjetju Ceris, center za razvoj izkaznic in sistemov Ljubljana, so še zapisali.