c S
Sloveniji v okviru Mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma na voljo skoraj 38 milijonov evrov 17.04.2018 15:40 Ljubljana, 17. aprila (STA) - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je danes z Norveško, Islandijo in Liechtensteinom podpisala memorandum o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014-2021, z Norveško pa še memorandum za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma. Sloveniji bo na voljo skoraj 38 milijonov evrov.

Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem sta mehanizma, ki sta namenjena zmanjšanju ekonomskih in socialnih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru, ki ga poleg za zdaj še 28 članic EU sestavljajo še Islandija, Liechtenstein in Norveška, in hkrati izboljšanju bilateralnih odnosov s 15 državami na območju severne, osrednje in južne Evrope. Prek njiju omenjene države finančno prispevajo tudi za to, da so del prostega pretoka blaga, kapitala in ljudi na enotnem notranjem trgu.

Prispevek obeh finančnih mehanizmov v obdobju 2014-2021 sicer temelji na viziji skupnega delovanja za "zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo", ki se bo uresničevala skozi doseganje dveh ciljev, zmanjšanja gospodarskih in socialnih razlik med državami in krepitve sodelovanja z državami donatoricami.

Sloveniji je v okviru obeh finančnih mehanizmov v obdobju 2014-2021 dodeljenih skupaj 37,7 milijona evrov, pri čemer predstavlja 19,9 milijona evrov Finančni mehanizem EGP in 17,8 milijona evrov Norveški finančni mehanizem, so sporočili iz vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

V procesu usklajevanja med deležniki sta bila v Sloveniji oblikovana predloga za dva programa, program Krepitev človeških virov za področje inovacij, raziskav, izobraževanja in krepitve konkurenčnosti, in program Blaženje podnebnih sprememb, ki pokriva okoljska in energetska področja. Poleg dveh programov je Slovenija v obdobju 2014-2021 upravičena tudi do treh skladov, Sklada za bilateralne odnose, Sklada za civilno družbo ter Krovnega sklada za dostojno delo in tristranski dialog.

Po podpisu obeh memorandumov o soglasju bo Slovenija oziroma v njenem imenu omenjena vladna služba trem državam donatoricam predložila zasnovi programov, na podlagi katerih bosta sklenjena sporazuma za vsak program posebej. Ta bosta podlaga za javne razpise in črpanje sredstev iz finančnih mehanizmov.

Slovenija tako prehaja že v tretje obdobje izvajanja Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. V zadnjih letih je z 29 milijoni evrov uresničila več kot 120 projektov s področij od okolja in klimatskih sprememb, biotske raznovrstnosti, ekosistemov in spremljanja okolja ter celostnega načrtovanja in nadzora do civilne družbe, človekovega in socialnega razvoja.

Da je bilateralno sodelovanje s Slovenijo v okviru teh mehanizmov odlično, je ob današnjem podpisu memorandumov poudaril državni sekretar na norveškem ministrstvu za zunanje zadeve Audun Halvorsen. Dejal je, da so bila v preteklosti vzpostavljena močna partnerstva, na katerih bodo partnerji gradili tudi v prihodnje, ob njih pa bodo ustvarjali nova.

Dobrega sodelovanja se veseli tudi ministrica, pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Alenka Smerkolj, ki opravlja tekoče posle. Izpostavila je, da sta finančna mehanizma edinstven instrument, ki ima velik konkretni učinek na življenje ljudi, ki so v projekte vključeni.