c S
V javni lekarniški dejavnosti ogorčeni zaradi neuporabnih postopkov nabave zdravil 17.04.2018 15:39 Ljubljana, 17. aprila (STA) - Predstavniki lekarniške zbornice in javnih lekarniških zavodov so izrazili ogorčenje zaradi "zbirokratiziranega" zakona o javnem naročanju, ki po njihovi oceni določa povsem neuporabne postopke nabave zdravil. Opozorili so, da še vedno ni pravilnika o distribuciji zdravil, čeprav bi moral po zakonu o zdravilih nastati že pred štirimi leti.

Direktorica Gorenjskih lekarn Romana Rakovec je na današnji novinarski konferenci poudarila, da zaradi neustrezne zakonodaje pri zdravilih ni mogoče natančno opredeliti predmeta javnega naročila, "ker nihče ne more poznati vrste in količine zdravil, ki se bodo v naslednjih štirih letih rabila". Po njenih besedah je zaradi dolgotrajnih postopkov vprašljiva pravočasna preskrba z zdravili.

Če bi v javni lekarniški dejavnosti upoštevali navodila računskega sodišča, "bi vsaka lekarna morala izbrati enega najbolj ugodnega ponudnika zdravil, kar pomeni, da bi ostali ponudniki izginili s trga," je opozorila Rakovčeva. Dejala je, da bi s tem prišlo do monopola enega ponudnika, povišanja cen zdravil in umika zdravil, ki ne prinašajo dobička.

"Vsi, ki vodimo javne lekarniške zavode, hočemo delati zakonito. Vendar pa menimo, da bi v primerih, ko birokratski oziroma tehnični predpisi ogrožajo izvajanje področne oziroma strokovne zakonodaje, morala imeti prednost stroka, torej dobrobit bolnikov," se je zavzela Rakovčeva. Dodala je, da se je lekarniška dejavnost "očitno zataknila med birokracijo in stroko".

Predsednica sekcije javnih lekarniških zavodov pri Lekarniški zbornici Slovenije Darja Potočnik je dejala, da so vsi zavodi skušali izpeljati postopke nabave v skladu z zakonom, a se doslej še nobeden od njih ni izkazal kot ustrezen. Po njenih besedah jih je bila večina prekinjenih zaradi številnih revizij in pritožb dobaviteljev, ali pa jih je računsko sodišče označilo za neustrezne.

"Ne glede na to, ali smo zdravila kupovali po postopkih iz zakona o javnem naročanju ali mimo, smo vsi kupovali zdravila po popolnoma enakih cenah, ki so določene v skladu s pravilnikom o oblikovanju cen zdravil na debelo za uporabo v humani medicini," je poudarila Potočnikova. Ob tem je ministrstvo za zdravje pozvala, naj nemudoma izda pravilnik o veletrgovini z zdravili.

Potočnikova se je v imenu zbornice zavzela tudi za spremembo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, saj je izdaja zdravil zdravstvena storitev. Pojasnila je, da je zbornica predlog že naslovila na ministrstvo, a še vedno ni dobila odgovora. Opozorila je tudi, da se javni lekarniški zavodi zaradi nezadostnega financiranja soočajo s pomanjkanjem kadrov.

Predsednik lekarniške zbornice Miran Golub je sporočil, da je vseh 24 javnih zavodov zbornico pooblastilo za izvedbo skupnega javnega naročila za zdravila. Pojasnil je, da so za pomoč najeli odvetniško pisarno, po letu dni pa je priprava v fazi tehnične specifikacije. Dodal je, da o vsem obveščajo računsko sodišče, ki pa doslej ni imelo pripomb.

Sicer so Rakovčeva, Potočnikova in Golub izrazili podporo v. d. direktorja Pomurskih lekarn Ivanu Zajcu. Svet zavoda ga je v začetku aprila znova imenoval na to funkcijo. Soboška občina temu nasprotuje, državna revizijska komisija pa je proti Pomurskim lekarnam in odgovorni osebi vložila obdolžilni predlog zaradi suma storitve prekrškov pri javnem naročanju.