c S
Februarja v Sloveniji okoli 2400 več delovno aktivnih 17.04.2018 13:16 Ljubljana, 17. aprila (STA) - Februarja je bilo v Sloveniji približno 856.800 delovno aktivnih oseb, kar je približno 2400 oseb oz. 0,3 odstotka več kot januarja. Po podatkih statističnega urada se je število delovno aktivnih februarja zvišalo tudi v medletni primerjavi, in sicer za 3,7 odstotka. Največji skok so zabeležili v osrednjeslovenski in obalno-kraški regiji.

Na dvig števila vseh delovno aktivnih glede na januar je vplival samo dvig števila zaposlenih oseb (za 0,3 na približno 766.300), število samozaposlenih se je namreč nekoliko zmanjšalo (za 0,1 odstotka na približno 90.500). V primerjavi z lanskim februarjem se je število obojih povečalo, in sicer število zaposlenih za 3,7 odstotka in samozaposlenih za štiri odstotke.

Število delovno aktivnih oseb se februarja na mesečni ravni povečalo tudi v vseh statističnih regijah, najbolj v osrednjeslovenski, in sicer za več kot 800 oseb na nekaj več kot 297.300, in obalno-kraški za okoli 300 na približno 46.500.

Na ravni občin se je število delovno aktivnih oseb povečalo v 130 občinah, zmanjšalo v 69, v 13 občinah pa se ni spremenilo. Najbolj se je povečalo v občinah Ljubljana (na približno 223.200) in Postojna (na približno 5800), zmanjšalo pa v občini Trzin (za okoli 200 na približno 5300).

Pregled po dejavnostih pokaže, da se je število delovno aktivnih oseb februarja glede na pretekli mesec povečalo v sedemnajstih dejavnostih, v dveh se je zmanjšalo, v eni pa ni bilo sprememb.

Najbolj se je povečalo v predelovalnih dejavnostih, zmanjšalo pa v dejavnostih rudarstvo ter kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo.