c S
Na UE Ljubljana lani krepko povečan obseg dela, načrtujejo združevanje izpostav 17.04.2018 13:13 Ljubljana, 17. aprila (STA) - Na Upravni enoti (UE) Ljubljana se je obseg dela v letu 2017 krepko povečal, saj so uvedli postopek v okoli 17.500 upravnih zadevah več kot leta 2016, kljub temu je bilo poslovanje UE po besedah njenega načelnika Lovra Lončarja uspešno. V letošnjem in prihodnjem letu pa na UE načrtujejo združevanje izpostav na lokaciji izpostave Bežigrad.

Na lokaciji izpostave Bežigrad bodo po novem združene izpostava Šiška, izpostava Center, izpostava Moste - Polje in izpostava Vič - Rudnik, Sektor za upravne notranje zadeve pa bo ostal v Tobačni ulici.

Selitev bo po Lončarjevih besedah zahtevala reorganizacijo, saj trenutna organiziranost - šest glavnih pisarn in pet izpostav z enakim delovnim področjem, ne zagotavlja učinkovitega upravljanja in poslovanja. "Izvrševanje upravnih nalog iz pristojnih izpostav na eni lokaciji bo prispevalo k večji gospodarnosti in učinkovitosti delovanja državne uprave, saj bodo vse storitve izpostav na enem mestu," je poudaril Lončar. S selitvijo na novo lokacijo morajo na UE zaključiti do 31. maja 2019, je še dodal.

Na področju ukrepov za racionalizacijo in kakovostnejše poslovanje so v lanskem letu v sektorju za upravne notranje zadeve Tobačna uvedli univerzalna okenca, tako da so poenotili poslovanje na okencih s področja prometa, osebnih dokumentov in prijave prebivališča. Hkrati pa so septembra uvedli tudi prikaz števila čakajočih na okencih na spletni strani UE, je na današnji novinarski konferenci izpostavil Lončar.

Prikaz števila čakajočih je po Lončarjevih besedah pomembna novost, saj v sektorju za upravne notranje zadeve ravno v naslednjih mesecih pričakujejo veliko gnečo zaradi množične menjave dokumentov. Iz poročila o poslovanju UE je razvidno, da se je tudi sicer število vlog za izdajo novih osebnih izkaznic, potnih listov in vozniških dovoljenj v primerjavi z letom 2016 povečalo. V letu 2016 so tako denimo prejeli 36.887 tovrstnih vlog, v letu 2017 pa 43.412.

Povečano število prejetih vlog za osebne izkaznice, potne liste in vlog za izdajo dovoljenja za začasno in stalno prebivanje tujcev je vplivalo na povečanje števila uvedenih postopkov v upravnih zadevah, ki jih je bilo lani 151.091, leta 2016 pa 133.612.

V reševanju je bilo lani 157.909 upravnih zadev, rešenih pa jih je bilo 150.506, kar je v obeh primerih več kot leta 2016, ko je imela UE v reševanju 139.936 zadev, rešenih pa 133.111. Konec lanskega leta je na UE ostalo nerešenih 7403 zadev, kar je 578 zadev več kot leto poprej. Razlog za večje število teh zadev je po Lončarjevih besedah predvsem povečanje obsega zadev na področju tujcev in državljanstev. V letu 2017 pa je bil opazen tudi trend povečanja števila izdanih gradbenih dovoljenj, ki se je iz 1539 v letu 2017 dvignilo na 1697, je še dodal Lončar.

Število zaposlenih na UE se je v letu 2017 nekoliko dvignilo. Trenutno število zaposlenih za nedoločen in določen čas je 289, lani jih je bilo 277. Na upravni enoti pa so lani izvedli tudi reorganizacijo finančno-računovodske službe, pri čemer so oblikovali skupno finančno službo za pet izpostav UE, je še izpostavil Lončar.

Za letošnje leto je prioriteta v poslovnem načrtu UE predvsem seljenje petih izpostav na skupno lokacijo, sočasno pa bo potekala tudi intenzivna selitev in ureditev arhivov UE Ljubljana. Še naprej pa si bodo po Lončarjevih besedah prizadevali za čimbolj enakomerno obremenjenost uslužbencev, zmanjševanje materialnih stroškov in izvajanje ukrepov za racionalizacijo postopkov ter dvig kakovosti storitev poslovanja.