c S
Gašperšič v Velenju o aktivnostih glede tretje razvoje osi 17.04.2018 07:20 Velenje, 16. aprila (STA) - Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič se je dopoldne v Velenju udeležil predstavitve izvajanja aktivnosti gradnje hitre ceste na odseku tretje razvojne osi od priključka Šentrupert do priključka Slovenj Gradec. Kot je po sestanku povedal minister, je šlo za precej operativen sestanek z župani o aktivnostih, ki se na terenu že izvajajo.

Po besedah ministra Gašperšiča trenutno potekajo predvsem parcelacije in odkupi zemljišč, izdelava projektne dokumentacije, župane občin ob predvideni trasi pa so seznanili tudi s terminskim načrtom do pridobitve gradbenih dovoljenj.

"Terminski načrt je še vedno v okvirjih, ki smo jih napovedovali, in pomeni začetek gradnje proti koncu leta 2019, dokončanje projekta pa v letu 2023," je o prvi fazi naložbe do Slovenj Gradca dejal infrastrukturni minister.

Ob tem so se dotaknili tudi problematike, ki so jo sprožile nekatere civilne iniciative oziroma prebivalci, ki jim grozi razlastitev. Njihove pobude so podprli tudi občinski sveti treh občin, minister pa je županom predlagal, da bi bilo bolj smotrno in pametneje napore usmeriti v to, da se doseže napredek v smeri čim prejšnjega začetka gradnje.

"Najslabše bi bilo investicijo ustaviti in ponovno odpreti zgodbo umeščanja v prostor," meni minister in dodaja, da so se z župani strinjali, da opravijo dodatne pogovore z občinskimi sveti, predvsem pa s prizadetimi občani.

Gašperšič verjame, da bodo na koncu vendarle prišli do spoznanja, da je pametneje združiti moči in se posvetiti temu, kako gradnjo izpeljati na način, da bodo prebivalci kar najmanj prizadeti, ob tem pa bo dosežen glavni cilj investicije - razvoj celotne regije, ki ji bo ta cesta služila.

Velenjska občina je že pred časom podprla potrjeno traso tretje razvojne osi od Šentruperta do Velenja, saj mesto kot gospodarsko središče, v katerem ima svoj sedež tudi Gorenje kot eden izmed največjih slovenskih izvoznikov, povezavo z avtocestnim križem nujno potrebuje.

Po drugi strani so občine Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki sklenile vložiti ustavno presojo uredbe o državnem prostorskem načrtu za omenjeno hitro cesto. Zaradi gradnje južnega dela severnega kraka tretje razvojne osi naj bi namreč porušili 40 stanovanjskih hiš, lastniki pa bi bili tudi ob zemljiške parcele.