c S
Z uredbo o upravnem poslovanju tudi do novih rešitev pri elektronskem poslovanju 17.04.2018 10:33 Ljubljana, 17. aprila (STA) - Veljati je začela nova uredba o upravnem poslovanju, ki jo je vlada pripravila v začetku februarja. Nadomestila je nekatere preživete določbe, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje, predlog pa odpravlja tudi nekatera administrativna bremena za uradne osebe. Uredba je tudi krajša in preglednejša, so pojasnili na ministrstvu za javno upravo.

Med glavnimi rešitvami, ki jih uredba ureja pri elektronskem poslovanju, je rešeno vprašanje posredovanja overjenega dokumenta pri pripravi upravnih overitev elektronskih kopij dokumentov v fizični obliki. Določa tudi obveznost poslovanja organov z dokumenti v elektronski obliki, poenotena je obravnava dokumentov v fizični in elektronski obliki v enotnih členih. Termin "centralni informacijski sistem za oddajo vlog, vročanje in obveščanje", ki kot takšen sam po sebi ni bil nikoli vzpostavljen, je konkretiziran z realnimi rešitvami.

Kot so še zapisali na ministrstvu, uredba tudi odpravlja štampiljko kot oblikovno sestavino dokumentov in ukinja štampiljko "kopija enaka izvirniku". Posodobljen je pojem prejemne štampiljke, pri čemer je ohranjena določitev oblike štampiljke za primere, ko jo predvideva področna zakonodaja.

Pri členu, na podlagi katerega mora organ odgovoriti na vsak dopis, so v uredbi izrecno določeni nekateri pogoji za pripravo odgovora, na novo je opredeljeno tudi postopanje organa v zvezi s prejetim dopisom. Prav tako je konkretiziran postopek izločanja dokumentov v fizični obliki, ki so bili pretvorjeni v elektronsko obliko.

Med drugim so tudi ustrezno spremenjene določbe, za katere so ocenili, da zahtevajo nepotrebno birokracijo. Tako uredba na primer pri kontroli skeniranja ne zahteva več vsaj štirih kontrol letno, način kontrole skeniranja ni več izrecno določen, ni več predvideno komisijsko odpiranje poškodovanih pošiljk.

Uredbe o upravnem poslovanju tudi zmanjšuje število pojmov, ki so opredeljeni že v ostalih predpisih ali pa je njihov pomen logičen, prav tako pa je v uredbi na novo konkretiziran portal eUprava, pri čemer je usklajena z dikcijo spremenjenega zakona o državni upravi.