c S
Addiko Bank lani z 18,9 milijona evrov dobička 16.04.2018 15:24 Ljubljana, 16. aprila (STA) - Addiko Bank je lani ustvarila 18,9 milijona evrov dobička po davkih, kar je za 47 odstotkov več kot predlani. "V letu 2017 smo presegli praktično vse zadane cilje," je v danes objavljenem letnem poročilu zapisala uprava banke.

Poglavitni razlog za povečanje dobička je predstavljala rast kreditov, ki je bila 20-odstotna. Poudarek je bil na potrošniških kreditih in kreditiranju malih in srednjih podjetij, s čimer je banka povečala delež visoko donosnih posojil.

V skladu s strategijo je banka znižala financiranje stanovanjskih kreditov in javnega sektorja. Kreditno rast je banka financirala s povečanjem depozitarne baze in spremenjeno strukturo obveznosti. Prav tako je bila banka uspešna na zakladniškem področju, so navedli.

Banka je lani čiste obresti povečala za 36 odstotkov, čiste opravnine so se povečale za 14 odstotkov. Operativni stroški so se v primerjavi z letom 2016 povišali za osem odstotkov, kar je v veliki meri povezano z implementacije matrične organizacije in storitvami znotraj skupine.

Oslabitve in rezervacije so zaradi ugodnejših makroekonomskih razmer in odplačil večjih strank izkazale sprostitev v znesku 1,4 milijona evrov. K višji sprostitvi je prispevalo uspešno upravljanje problematičnih naložb in izterjav. Delež nedonosnih terjatev se je znižal s 5,4 na 3,4 odstotka.

Bilančna vsota se je lani povečala za nekaj manj kot devet odstotkov in dosegla 1,54 milijarde evrov. Količnik temeljnega kapitala je konec leta 2017 znašal 13,7 odstotka in se je povečal zaradi vključitve lanskega polletnega dobička v temeljni kapital banke.