c S
Objavljen natečaj za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva 16.04.2018 12:58 Ljubljana, 16. aprila (STA) - Javna agencija Spirit Slovenija je objavila javni natečaj za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2018. Rok za prijavo podjetniških projektov v Sloveniji je 8. junij, so danes sporočili iz agencije.

Z natečajem, objavljenem na spletnih straneh www.spiritslovenia.si in www.podjetniski-portal.si, k sodelovanju vabijo nacionalne institucije in organizacije, kraje, mesta, regije, skupnosti in javno-zasebna partnerstva ter tudi podjetnike, nosilce izobraževalnih programov in podjetja.

Za nagrade se lahko potegujejo tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi institucijami in zasebnim sektorjem, katerih namen je zagotavljati financiranje, vzpostavljanje, prenovo, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture kot pomoč pri ustanavljanju, rasti in razvoju podjetij.

Poleg velike nagrade komisije za izbor je letos odprtih šest tekmovalnih kategorij. Med temi so spodbujanje podjetniškega duha (pobude, ki spodbujajo podjetniško miselnost predvsem pri mladih in ženskah), za naložbe v podjetniška znanja (pobude za izboljšanje podjetniških, vodstvenih in upravljavskih znanj) ter za izboljšanje poslovnega okolja (inovativne politike, s katerimi se spodbuja ustanavljanje startupov in njihovo rast ter poenostavlja postopke za podjetja).

Prijave zbirajo tudi za pobude za spodbujanje internacionalizacije poslovanja (zlasti majhnih in srednje velikih podjetij k boljšemu izkoriščanju priložnosti, ki jih ponujajo trgi znotraj in zunaj EU), za podpiranje razvoja okolju prijaznih trgov in učinkovitega gospodarjenja z viri (pobude, ki podpirajo majhna in srednje velika podjetja pri dostopanju do okolju prijaznih trgov in jim pomagajo izboljšati učinkovitost gospodarjenja z viri) ter za odgovorno in odprto podjetništvo (pobude pri promociji in spodbujanju korporativne družbene odgovornosti med malimi in srednje velikimi podjetji in spodbujanju prikrajšanih skupin, kot so brezposelne osebe, legalni migranti, invalidi in etnične manjšine).

Komisija lahko veliko nagrado podeli v katerikoli kategoriji; podeljena bo najbolj ustvarjalni in navdihujoči zamisli za spodbujanje podjetništva v Evropi, so navedli.

Izbor po potekal v dveh fazah: po zaključku začetne izbire na nacionalni ravni 8. junija, ko bo strokovna komisija izbrala dva slovenska projekta oz. primera dobre prakse, ki bosta zastopala Slovenijo, se bodo udeleženci lahko vključili v tekmovanje za evropske nagrade. Komisija za izbor, ki jo bo imenovala Evropska komisija, bo izbrala končne zmagovalce, ki bodo razglašeni na podelitvi novembra letos.