c S
NLB lani potrojila čisti dobiček na 189 milijonov evrov 16.04.2018 12:56 Ljubljana, 16. aprila (STA) - Banka NLB je v letu 2017, v katerem je izpolnila vse zaveze in ukrepe iz načrta prestrukturiranja v postopku državne pomoči, občutno povečala čisti dobiček. Znašal je 189,1 milijona evrov, kar je trikrat več kot leto prej. "Zato smo zelo dobro pripravljeni na pričakovano privatizacijo," je danes dejal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Z rezultati poslovanja v letu 2017 so se že v petek seznanili nadzorniki naše največje banke, ko so sporočili, da je celotna skupina lani ustvarila 225,1 milijona evrov dobička po davkih oz. 105 odstotkov več kot predlani. Tako banka kot ostale strateške bančne članice skupine so poslovale dobičkonosno in prispevale k najboljšemu rezultatu v zgodovini skupine NLB.

"To so zgodovinsko najboljši rezultati," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedal Brodnjak in ocenil, da je to najboljši rezultat doslej katerekoli skupine v regiji s sedežem v Sloveniji. Po njegovih besedah je NLB dosegla "robustne rezultate tudi iz rednega delovanja".

Lani je skupina povečala čisti dobiček že četrto leto zapored. Tokratna rast je predvsem posledica izboljšanja rezultatov ključnih poslovnih aktivnosti, nadaljnjega zniževanja stroškov in nadaljnjega zmanjševanja nedonosnih posojil. Hkrati je skupina NLB še naprej uresničevala postavljeno strategijo - strankam zagotavljati prave rešitve ob pravem času na pravem mestu, so izpostavili v banki.

Rast kreditov prebivalstvu v Sloveniji je bila precejšnja, in sicer sedemodstotna glede na konec leta 2016, prav tako rast kreditov na strateških tujih trgih, ki je bila osemodstotna. Dobro je posloval tudi segment podjetij, saj so se krediti srednjih in malih podjetij povečali za deset odstotkov.

A Brodnjak je ob dobrem poslovanju s prebivalstvom opozoril na omejitve, ki jih ima banka zaradi zavez Evropski komisiji v zameno za odobreno državno pomoč leta 2013 na korporativni strani. "Konkurenčno okolje je radikalno zaostreno. Nekatere banke izvajajo posle, ki jih ne razumemo," je bil slikovit.

NLB zaradi omejitev ne more sodelovati pri financiranju javnega sektorja, bojijo se, da ob oživitvi gradbenih projektov zaradi njih ne bodo mogli konkurirati drugim bankam, v tujini - priložnosti so zlasti v Srbiji - ne morejo izvajati prevzemov, je naštel.

"Če bi te zaveze odpadle, bi banka in skupina ustvarile še boljše rezultate in lahko dale lastniku še več," je dejal in izpostavil, da so posledice neprivatizacije "zelo boleče". V tej luči je izrazil zaskrbljenost nad morebitnimi novimi zavezami, ki bi jih prinesel odlog privatizacije.

V skladu z zavezami je NLB nadalje zmanjšala bilančno vsoto, ki je konec lanskega leta za skupino znašala 12,2 milijarde evrov, za banko pa 8,7 milijarde evrov. Število poslovalnic je v sedmih letih skrčila za 50 na 108, stroške na ravni skupine in banke oklestila za 30 odstotkov, število zaposlenih v banki za prav toliko. Konec lanskega leta je bilo v skupini zaposlenih 6029, v banki pa 2789 ljudi.

NLB je po Brodnjakovih navedbah lani dosegla "zdravo rast neobrestnih prihodkov". Na strani obrestnih prihodkov pa jih je skupina povečala, banka pa zaradi evrskega okolja zmanjšala. A se je trend v drugi polovici leta obrnil in banka je trend stabilizirala, je dejal.

Nadaljevanje trenda izboljšanja kakovosti kreditnega portfelja se je odražalo v znižanju obsega slabih posojil v letu 2017. Delež slabih posojil se je lani znižal na 9,2 odstotka, delež nedonosnih izpostavljenosti pa na 6,7 odstotka.

Kapitalska ustreznost (CET 1) skupine je lani znašala 15,9 odstotka. "Po naši presoji je primerna, smo zelo odgovorno in racionalno kapitalizirani," je dejal Brodnjak. Kapital, kot je pojasnil, pokriva vse sedanje in napovedane regulativne kapitalske zahteve, omogoča izplačilo dividend in nadaljnjo rast.

NLB je v letnem poročilu navedla še, da je bilo proti skupini NLB na dan 31. decembra 2017 vloženih 38 materialno pomembnih tožbenih denarnih zahtevkov v skupni višini 585,4 milijona evrov, od tega se večji del nanaša na stare devizne vloge hrvaških varčevalcev v LB.

Zaradi tožbenih zahtevkov s Hrvaške v banki niso oblikovali rezervacij za ocenjeno potencialno škodo 430 milijonov evrov, saj niso bile zahtevane. Kljub temu je Evropska centralna banka zahtevala predhodno odobritev predloga delitve dobička. V NLB zato pripravljajo izredni kapitalski načrt, v katerem bodo argumentirali predlog, da za dividende namenijo ves dobiček banke.

O številčnih ocenah letošnjega poslovanja Brodnjak danes ni želel govoriti. "Lanski rezultat je težko ponovljiv," je dejal in spomnil na lanske ugodne makroekonomske razmere in druge enkratne dogodke, ki so se odrazili v sproščanju rezervacij. "Letos poslujemo po načrtih in ni večjih skrbi, da do konca leta načrta ne bi dosegli," je sklenil.