c S
Pri uvedbi novih tehnologij v kmetijstvo potrebna podpora države in EU 16.04.2018 07:25 Bled, 13. aprila (STA) - Nove tehnologije v kmetijstvu omogočajo znižanje stroškov, boljše varstvo okolja in zmanjšanje administrativnega dela. Za njihovo uvedbo pa bo potrebna tudi podpora državnih in evropskih institucij, so izpostavili udeleženci panela o pametnem kmetovanju v okviru današnje blejske konference o pametnih vaseh.

Predsednik upravnega odbora družbe Datalab Andrej Mertelj je pojasnil, da smo v preteklih desetletjih v kmetijstvu šli z mikro na makro. Začeli smo uporabljati velike stroje in veliko kemikalij, precizno kmetovanje pa predstavlja premik nazaj. Danes namreč obstajajo tako zmogljivi senzorji, da ob samem delu zbirajo podatke in pokažejo, koliko gnojila je denimo potrebno na enem delu polja in koliko na drugem.

Digitalna revolucija vodi do tega, da bo mogoče traktorju dati navodilo, kaj naj poseje na katerem polju. Pri škropljenju se s preciznim kmetovanjem lahko prihrani od 25 do 90 odstotkov surovine. Pavšalna ocena je, da je v kmetijstvu s pametnejšim vodenjem mogoče za 30 odstotkov zmanjšati porabo in privarčevati stroške, hkrati pa povečati donose.

Častni predsednik evropskega združenja proizvajalcev kmetijske tehnike CEMA Gilles Dryancour je opozoril, da je težava v tem, da ima le malo kmetov dostop do teh tehnologij. Ključno za trajnostno kmetovanje, ohranjanje poseljenosti podeželja in konkurenčnost evropskega kmetijstva pa bi bilo, da bi nove tehnologije uporabljali vsi kmetje.

Pri tem Dryancour predlaga, da bi se naložbe v tehnologijo subvencionirale. Mertelj meni, da je malim kmetom treba z državno pomočjo dati digitalna orodja in jih naučiti njihove uporabe, velikim pa je treba pomagati pri investiciji v pametno tehnologijo. Glede na sofinanciranje nato lahko od njih zahtevajo družbene učinke, kot sta zmanjšanje porabe gnojil in škropiv.

Mertelj se zavzema tudi za to, da bi bile vse informacije, pridobljene z javnim denarjem, dostopne kmetom oziroma tistim, ki jih potrebujejo. Prav tako bi bilo dobro, da bi te podatke avtomatsko brali tudi računalniki, saj nima smisla, da eno kravo vpisujejo v več kot deset evidenc, je opozoril.

Meni, da bi morala EU poseči tudi na trg standardizacije, saj mora biti tehnologija oziroma oprema, ki jo želijo kupiti kmetje, interoperabilna. Vodja ekipe Origin Trail Žiga Drev je izpostavil tudi pomen interoperabilnosti podatkov in baz. Hkrati bo treba poskrbeti za zaščito podatkov in regulacijo, da se ne bi dogajale slabe prakse, kakršne vidimo na primeru Facebooka, je opozoril Mertelj.

Generalni sekretar krovne kmetijske organizacije Copa Cogeca Pekka Pesonen je poudaril, da kmetje podpirajo uvedbo novih tehnologij. Vendar pa konkurenčna prednost evropskega kmetijstva po njegovem mnenju ni tehnologija, temveč zlasti dobra usposobljenost kmetov. Tako so prava konkurenčna prednost lahko pametne vasi.

Evropski poslanec Franc Bogovič je dejal, da je novem obdobju skupne kmetijske politike treba po eni strani zagotavljati dohodek za kmete, po drugi pa družbeno sprejemljivost in večjo okoljsko prijaznost kmetijstva. Prav to pa omogočajo nove tehnologije. Ob tem sta ključna generacijskega prenova in prenos znanja, prav mladi prevzemniki kmetij pa so lahko nosilci sprememb.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan je izpostavil nujnost precizne tehnologije in digitalnih rešitev tudi za obvladovanje škodljivih vplivov podnebnih sprememb na kmetijstvo. Hkrati je poudaril pomen tehnologije za neposredno prenašanje podatkov v evidence, kar bo zmanjšalo administrativno delo. "Platforme, ki se razvijajo, računam, da bodo prinesle boljši položaj posameznemu kmetu in večjo moč sektorju kot celoti," je poudaril.

Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan verjame, da je kmete, če jih želimo obdržati, treba podpirati. Zanje bodo na voljo sredstva iz različnih virov, vendar pa bodo postavljeni jasni cilji, ki jih bo treba dosegati in na katere se bo vezalo pridobivanje sredstev.

V okviru konference so poleg panela o skupni kmetijski politiki in pametnem kmetovanju potekala tudi panela o mobilnosti na podeželju ter digitalnih inovacijah in novih tehnologijah za dobrobit podeželja.