c S
Slovenjgraška bolnišnica predvidoma še dve leti s primanjkljajem 16.04.2018 07:25 Slovenj Gradec, 13. aprila (STA) - Svet Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je na današnji izredni seji obravnaval štiriletni sanacijski program bolnišnice in potrdil finančni načrt bolnišnice za letos, ki konec leta predvideva 1,29 milijona evrov primanjkljaja. Leta 2019 naj bi bolnišnica še imela za 582.000 evrov primanjkljaja, od 2020 naprej pa načrtuje pozitivno poslovanje.

Svet bolnišnici je na ponedeljkovi redni seji od vodstva bolnišnice zahteval dopolnitev omenjenih dveh dokumentov, danes pa je na izredni seji obravnavo obeh dokumentov opravil brez večje razprave. S štiriletnim sanacijskim programom se je svet zavoda seznanil, program mora zdaj potrditi še sanacijski odbor.

Del štiriletnega sanacijskega programa koroške bolnišnice je finančni načrt za letos, ki ga je svet zavoda danes potrdil. Načrt predvideva za 46 milijonov evrov prihodkov in 47,3 milijona evrov odhodkov, kar pomeni, da bo bolnišnica glede na zdaj razpoložljive podatke leto 2018 sklenila z 1,29 milijona evrov primanjkljaja.

Predsednik sveta slovenjgraške bolnišnice Simon Jevšinek je s finančnim načrtom za letos in sanacijskim programom zadovoljen. "Verjamem, da bo bolnišnici z ukrepi, ki jih je zastavila v sanacijskem programu, uspelo uravnotežiti poslovanje v štiriletnem obdobju," je po današnji izredni seji za STA dejal Jevšinek.

Direktor bolnišnice Janez Lavre pa je za STA kot pomembno pri sanacijskem programu izpostavil to, da so sanacijski ukrepi načrtovani večletno. Ukrepi, ki so jih začeli izvajati že lani, so že prinesli za 350.000 evrov finančnega učinka.

V tem in prihodnjih treh letih pa načrtujejo še več ukrepov, med drugim na področju zdravil in zdravstvenega materiala, prav tako glede na načrtovano prihajanje specializantov po opravljenem specialističnem izpitu načrtujejo povečanje programa na nekaterih področjih in s tem povečanje prihodkov bolnišnice. Na okrepitev bolnišnica, ki ima zdaj 823 zaposlenih, tako računa na področju ginekologije, pediatrije, nevrologije, ortopedije in interne medicine.

Z izvajanjem teh in še nekaterih ukrepov bolnišnica načrtuje, da bo po dveh letih zmanjševanja primanjkljaja v 2020 že poslovala z manjših presežkom, ta pa naj bi se nato v 2021 povzpel na 188.000 evrov.

A letos bolnišnico še čaka težja likvidnostna situacija, med drugim junija, ko je predvideno izplačilo letnega regresa za zaposlene. Refundacijo regresa dobi namreč nakazano čez celo leto po dvanajstinah, izplačilo pa mora zagotoviti 10. junija. Zato bo bolnišnica najverjetneje zaprosila za prehodno likvidnostno posojilo pri zakladnici, in sicer v višini od 400.000 do 600.000 evrov.

Glede poslovanja Lavre opozarja, da še vedno ni ustrezno urejeno financiranje urgentnega centra. Bolnišnica čaka na podpis partnerskega dogovora med Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije, ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Ko bo ta sklenjen, Lavre ocenjuje, da bo "poslovanje bolnišnice bistveno drugačno". Že za letos so namreč ugotovili, da bo izguba samo iz dela urgentnega centra 1,2 milijona evrov.

"Metodologija dela v urgentnih centrih, ki jo je sprejel zdravstveni svet, to je najvišji strokovni organ v državi, ni finančno pokrita s tem kadrom. In že sam strošek dela, ki ga mi moramo zagotavljati, je 760.000 evrov višji, kot ga dobimo z opravljenim programom s strani ZZZS," je povedal Lavre. Če namreč bolnišnica ne zagotovi takšne kadrovske zasedbe, kot je predpisana, lahko v primeru nenadnega opozorilnega nevarnega dogodka ali škodnega primera v primeru suma zdravniške napake na sodišču izgubi in je kaznovana kot bolnišnica.

Lani je sicer koroška bolnišnica ob prilivu sredstev iz naslova sanacije v višini 5,2 milijona evrov poslovala pozitivno.