c S
Koncept pametnih vasi kot priložnost za razvoj podeželja 16.04.2018 07:25 Bled, 13. aprila (STA) - Podeželje v EU in Sloveniji je pred pomembnim izzivom, sooča se z izseljevanjem, opuščanjem nekaterih panog in izginjanjem tradicionalnih delovnih mest. Na te probleme odgovarja koncept pametnih vas, ki bo spodbudil tudi razvoj podeželja. O tem je danes beseda tekla na mednarodni konferenci na Bledu.

Koncept pametnih vasi ponuja idejo, da bi z uporabo sodobnih tehnologij in konceptov, ki so danes že na voljo, omogočili nadomeščanje izginjajočih delovnih mest in jih nadomestili z novimi, vse skupaj pa bi bilo vodeno skozi širše sprejeto evropsko politiko, ki bi prek Evropske komisije vodila in povezovala te spremembe s pomočjo ustreznih razvojnih sredstev.

Konferenco sta gostila evropski poslanec Franc Bogovič, ki se skupaj z madžarskim kolegom Tiborjem Szanyijem v Evropskem parlamentu ukvarja s tem konceptom, in evropska komisarka za promet Violeta Bulc.

Udeležence konference, med njimi je bil tudi evropski komisar za kmetijstvo in podeželje Phil Hogan, je nagovoril predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar. Po njegovih besedah je bilo podeželje, bodisi evropsko ali slovensko, vselej razvojno zapostavljeno, ta trend pa se danes spreminja.

"Moja vizija je, da na srednji rok dvignemo kakovost bivanja tako v mestih kot na podeželju," je dejal in ocenil, da bo z uvajanjem sodobne infrastrukture in storitev podeželje vedno bolj zaželeno ne le za bivanje, temveč tudi kot poslovno okolje.

Ob hitrih družbenih sprememb se vse bolj zavedamo prednosti kakovostnega življenja na podeželju in pomena zdrave hrane, čistega okolja, biotske raznovrstnost in lepote krajine, je poudaril Cerar in dodal, da je treba združiti moči za dobre prakse, konkretne in inovativne rešitve, tudi digitalne, ki bodo koristile širšemu krogu ljudi, tudi tistim na podeželju.

Bogovič je izrazil ponos, da je vlada koncept pametnih vasi sprejela za svojega. Ko so ideje prave, ljudje z veseljem stopimo skupaj, je dejal in ocenil, da so pred nami velike spremembe, povezane z digitalizacijo, okoljskimi spremembami, demografskimi spremembami.

Vse to bo omogočilo, da bo podeželje še naprej zanimivo za bivanje, da bodo tam kakovostna delovna mesta in da se zajezi trend odseljevanja. Da bodo zaživeli projekti, pa potrebujemo pametne ljudi, ti so namreč porok za to, da bomo razvili pametno vas, pametno Slovenijo, pametno Evropo, je še dejal Bogovič.

Komisarka za promet Bulčeva je medtem poudarila, da treba izzive sodobne družbe nagovarjati hkrati v sodelovanju z različnimi inštitucijami in portfelji. "Brez povezanosti, brez fizične infrastrukture, brez sodobne mobilnosti ni napredka, ne v mestih ne na podeželju. Predvsem pa vidimo priložnost v novih mobilnih storitvah, ki uporabljajo nove tehnologije, kar pomeni, da se bo lahko na podeželje vrnil javni promet, da se bodo lahko oblikovale stvari, ki so vezane na povpraševanje. Odpiramo vrata sodobnih konceptom, kot je sodelujoča ekonomija," je dejala.

Hogan pametne vasi vidi kot ljudi, skupnosti, da najdejo rešitve za izzive, ki jih imajo, ustvarjalci politike pa jih pri tem podpirajo. "Potrebujemo boljšo povezljivost in infrastrukturo v naših vaseh, še vedno zaostajamo za mesti. Potrebna je širokopasovna hitra internetna povezava," je dejal. Po njegovem se je treba usmeriti v to, kako izboljšati življenje ljudi na podeželju - poiskati je treba priložnosti za boljša delovna mesta, boljšo povezljivost, boljše storitve. "Gre za ekonomsko in socialno povezljivost," je poudaril in dodal, da bo Bruselj tudi v novi finančni perspektivi spodbujal razvoj podeželja.

Szanyi pa je poudaril, da sta pred nami velik izziv in velika naloga. Na evropskem podeželju namreč živi polovica vse populacije EU. Tehnologijo, ki je v luči razvoja naredila velik korak naprej, je treba pripeljati na podeželje, da tamkajšnji prebivalci ne bi ostali zapostavljeni. Tehnologija je namreč predpogoj za razvoj različnih storitev.

Bogovič, Szanyi, minister za javno upravo, ki opravlja tekoče posle, in podpredsednik vlade Boris Koprivnikar, državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša in državni sekretar na službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Franc Matjaž Zupančič so v okviru srečanja podpisali t.i. blejsko deklaracijo za pametnejšo prihodnost podeželskih območij v EU. Hogan je deklaracijo označil kot pomemben prispevek k oblikovanju prihodnje skupne kmetijske politike in razvoja podeželja.

V okviru konference so zagnali tudi platformo SunContract, ki predstavlja enega izmed podpornih stebrov razvoja pametnih vasi prihodnosti, ki bodo mobilno povezane in energetsko samozadostne. Platforma namreč posameznikom omogoča neposredno medsebojno trgovanje z električno energijo.

Srečanje se je sklenilo s tremi hkratnimi paneli: o skupni kmetijski politiki in pametnem kmetovanju, o mobilnosti na podeželju ter digitalnih inovacijah in novih tehnologijah za dobrobit podeželja.

Udeleženci panela o prihodnosti skupne kmetijske politike, na kateri so med drugim sodelovali Hogan, Bogovič in kmetijski minister, ki opravlja tekoče posle, Dejan Židan, so izpostavili, da nove tehnologije v kmetijstvu omogočajo znižanje stroškov, boljše varstvo okolja in zmanjšanje administrativnega dela. Za njihovo uvedbo pa bo potrebna tudi podpora državnih in evropskih institucij.