c S
Objavljen javni razpis za pilotne projekte pred dolgotrajno oskrbo 16.04.2018 07:25 Ljubljana, 13. aprila (STA) - V uradnem listu je objavljen javni razpis za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. Skupaj bo na voljo 6,1 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je v treh pilotnih okoljih (urbano, ruralno, semi-ruralno) s celostnim pristopom in definiranim modelom integrirane, koordinirane ter na posameznika usmerjene obravnave preizkusiti ključna orodja, mehanizme in storitve na področju integrirane dolgotrajne oskrbe v vzhodni Sloveniji.

Ključne aktivnosti v pilotnih projektih vključujejo testiranje ocenjevalnega orodja za upravičenost do dolgotrajne oskrbe, pripravo osebnega načrta za vse udeležence v projektu in spremljanje njegovega izvajanja, testiranje novih storitev za ohranjanje samostojnosti in integriranega pristopa za vse uporabnike v domačem okolju, vzpostavitev večje podpore za izvajalce neformalne oskrbe in koordinacijo med službami socialnega in zdravstvenega varstva, organiziranimi prostovoljci ter izvajalci neformalne oskrbe.

Ugotovitve iz pilotnih okolij bodo predstavljale izhodišča za dokončno oblikovanje sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe.

Od 6,1 milijona evrov, kolikor bo na voljo za pilotne projekte, bo izbrani prijavitelj iz urbanega okolja prejel 2,64 milijona, iz semi-ruralnega okolja 1,73 milijona in ruralnega 1,73 milijona evrov.