c S
Za sofinanciranje programov romskih organizacij v tem letu 176.000 evrov 16.04.2018 07:25 Ljubljana, 13. aprila (STA) - V uradnem listu je danes izšel javni razpis Sveta romske skupnosti Slovenije za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v tekočem letu. Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 176.400 evrov. Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključno 30. aprila.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v Sloveniji v tem letu, ki spodbujajo aktivacijo in večje vključevanje pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v družbo, prispevajo k njihovem opolnomočenju in izboljšanju njihovega položaja ter k odpravljanju nestrpnosti med večinskim in manjšinskim prebivalstvom, še posebej v lokalnih okoljih.

Sofinancirani bodo programi, namenjeni spodbujanju vključevanja otrok in mladih v lokalnih okoljih v programe predšolske vzgoje, programe osnovnošolskega, srednješolskega (vključno s poklicnim) in univerzitetnega izobraževanja, spodbujanju uspešnega zaključevanja programov izobraževanja in odpravljanja pojava osipništva ter promociji izobraževanja.

Med drugim bodo prav tako sofinancirani programi, namenjeni spodbujanju aktivacije pripadnikov romske skupnosti, še posebej romskih žensk in mladih v lokalnih okoljih, ozaveščanju otrok in mladih iz večinske skupnosti ter zaposlenih v javni upravi in pravosodnih organih o prisotnosti romske skupnosti, njeni kulturi in jezikovni sestavi ter pomenu za slovenski prostor s ciljem približevanja in odpravljanja predsodkov ter stereotipov.

Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki predstavljajo zvezo društev v Sloveniji, ki je registrirana kot pravna oseba zasebnega prava, ki jo ustanovijo pripadniki romske skupnosti in vključuje najmanj pet društev. Med drugim mora biti trend njihovega delovanja dolgoročen in so na dan objave javnega razpisa registrirane najmanj eno leto.