c S
Nadaljujejo se pogajanja med upravo Premogovnika Velenje in SDRES 16.04.2018 07:41 Velenje, 16. aprila (STA) - Poslovodstvo Premogovnika Velenje in Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) bosta danes nadaljevala pogajanja o efektivnem delovnem času in izplačilu letošnjega regresa. Zaupnik SDRES Asmir Bećarević pa je za torek napovedal dveurno opozorilno stavko, če danes z vodstvom družbe ne bo dosežen stavkovni dogovor.

Generalni direktor družbe Ludvik Golob je v petek napovedano stavko označil za nezakonito in nelegitimno, zato tudi ne bo plačana. Zaposlene je sicer pozval, da se glede svoje prisotnosti na delu v torek izrečejo s podpisom posebne izjave.

Okrog 65 odstotkov zaposlenih se je že izreklo, da bo na dan napovedane stavke delalo, skoraj 23 odstotkov zaposlenih je v teh dneh odsotnih zaradi bolezni oz. koriščenja dopusta, tako da doslej ni bilo vrnjenih zgolj 12 odstotkov izjav.

"Če delodajalec ne bo razpolagal s podatkom, koliko delavcev bo na navedeni dan prisotnih na delovnem mestu, delovnega procesa ne bo mogel organizirati, še manj pa bo lahko zagotovil varnost delovnega procesa in varnost delavcev na delu, k čemur ga zavezujeta tako delovnopravna in rudarska zakonodaja kakor tudi zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu. Zaradi navedenega posledično ne bi mogli organizirati delovnega procesa, zaradi česar bi bil delodajalec primoran vsem delavcem, zaposlenim v Premogovniku Velenje, odrediti dopust, proizvodnjo pa za ta dan ustaviti," je v petek pojasnil Golob.

Bećarević pa je napovedal kazenske ovadbe zoper poslovodstvo premogovnika zaradi oviranja sindikalnega dela. Dejal je tudi, da vztrajajo pri ureditvi efektivnega delovnega časa in izplačilu regresa, o drugih stavkovnih zahtevah pa so se pripravljeni pogajati v okviru panožne kolektivne pogodbe.

Po njegovih besedah je 835 zaposlenih v Premogovniku Velenje podprlo efektivni delovni čas, ki bi trajal sedem ur in 45 minut, 15 minut pa bi imeli delavci na voljo, da se preoblečejo v zaščitna oblačila in se umijejo po koncu izmene. Tudi SDRES podpira ta predlog, zahteva pa tudi poračun plač za zadnjih pet let iz naslova efektivnega delovnega časa. "Uprava Premogovnika Velenje pa zahteva, da se temu plačilu odpovemo," je v petek dejal Bećarević.