c S
Gospodarsko ministrstvo in SID banka z ugodnimi posojili za tehnološko-razvojne projekte 13.04.2018 14:46 Ljubljana, 13. aprila (STA) - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter predsednik uprave SID banke Sibil Svilan sta danes podpisala pogodbo o ustanovitvi sklada za financiranje tehnološko-razvojnih projektov. Podjetjem bo za vlaganja v raziskave in razvoj na voljo za skupno 43 milijonov evrov ugodnih posojil ročnosti od šest do 12 let.

Kot je poudaril Počivalšek, je inovacijsko-razvojna komponenta v podjetjih ključna za razvoj gospodarstva. "Gospodarstvo je v to globoko vpeto, ključna naloga vladne strani pa je lajšanje dostopa gospodarstva do financiranja vlaganj v raziskave in razvoj," je dejal.

S SID banko so tako ustanovili sklad, ki bo po njegovih besedah poskrbel, da bodo do podjetij prišla tudi povratna sredstva za raziskave in razvoj. Njihova skupna vrednost znaša 43 milijonov evrov, od tega je slabih 11 milijonov prispevalo gospodarsko ministrstvo, 32 milijonov pa SID banka.

Ministrstvo pričakuje, da bodo podprli deset projektov, ki bi bili tako kar najhitreje uresničeni. "Ciljna skupina so gospodarske družbe, ki razvijajo ali uvajajo tehnološke inovacije," je povedal Počivalšek.

Pojasnil je, da je sredstva sklada mogoče povezati z nepovratnimi evropskimi sredstvi. "V zadnjih letih smo pripravili tri razpise za raziskave, razvoj in inovacije. To so bila nepovratna sredstva za financiranje projektov od prototipa do trga. Z danes ustanovljenim skladom pa podjetjem omogočamo vzpostavitev serijske proizvodnje izdelkov," je dejal.

Svilan je poudaril, da vse večje svetovne države zelo veliko vlagajo v raziskave razvoj. "Najpomembnejše države, kot so Južna Koreja, Japonska in Nemčija, skoraj štiri odstotke. Slovenija na deklarativni ravni nameni 3,6 odstotka BDP, vendar tega zneska v resnici ne dosega," je pojasnil.

Sredstva bodo po njegovih besedah namenjena posojilom z ročnostjo od šest do 12 let, pri čemer je možen moratorij na odplačevanje v trajanju od dveh do šest let. Najnižji znesek posojila je 100.000 evrov, najvišji 15 milijonov, do sredstev pa so upravičene vse slovenske družbe.

V kreditno presojo bodo vključeni predvsem srednjeročni in dolgoročni potencial poslovnega modela podjetja ter pričakovani denarni tokovi, tudi od pozitivnih razvojnih učinkov financiranega projekta, česar po Svilanovih besedah brez sodelovanja ministrstva oziroma države pri kritju tveganj ne bi bilo mogoče izvesti na dolgoročno vzdržen način.

Predvideni multiplikativni učinki vloženih sredstev iz sklada naj bi bili štirikratni. Svilan je poudaril, da sklad ne predstavlja konkurence poslovnim bankam, saj so njegovi pogoji bistveno drugačni. Obrestna mera bo nižja zaradi elementov državne pomoči.

Danes ustanovljeni sklad je t. i. posojilni sklad 4, ki predstavlja naslednika prvega in po navedbah ministrstva uspešnega posojilnega sklada 1. Tega so ustanovili leta 2011 v okviru ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov 2011-2013, ki se je iztekel leta 2016.

Prvi posojilni sklad je po navedbah ministrstva v takratnih zaostrenih finančnih razmerah omogočil 28 posojil velikim ter malim in srednjim podjetjem v višini 120 milijonov evrov ter s tem 46 tehnoloških inovacij, šest netehnoloških inovacij, pet blagovnih znamk, 11 modelov in 29 patentov.

Po zadnjem poročanju teh podjetij iz leta 2016 so ta ustvarila 35.282 evrov dodane vrednosti na zaposlenega in 4,16 milijarde evrov izvoza ter zaposlovala 33.116 ljudi.