c S
Sindikat gasilcev na brniškem letališču vodstvu podjetja očita grob poseg v pravice 13.04.2018 07:08 Brnik, 12. aprila (STA) - Sindikat poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana je na današnji novinarski konferenci na Brniku izpostavil nezadovoljstvo z novo kolektivno pogodbo, ki je stopila v veljavo ta mesec, saj je en izmed sindikatov pogodbo podpisal. Prepričani so, da pogodba grobo posega v pravice zaposlenih na letališču. V družbi Fraport Slovenija to zanikajo.

Kot je povedal sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc, je prišlo do "prefinjenega napada na delavske pravice, saj je vodstvo družbe pod pretvezo, da želi dvigniti plače na letališču, poseglo v celotno kolektivno pogodbo, tudi v njen normativni del, namesto da bi le popravilo točko za izračun plače in količnik za delovna mesta".

Švarc je med drugim navedel negativne spremembe na področju odpovedi pogodb o zaposlitvi, zaostritev pogojev za jubilejno nagrado, ki velja le še za dobo pri posameznem delodajalcu, ukinitev solidarnostne pomoči v primeru elementarne nesreče ter ukinitev sistema napredovanja in nagrajevanja delovne uspešnosti, ki naj bi ju odslej urejali s splošnimi akti.

Poleg tega je opozoril na delitev polurnega odmora za malico na dva dela in na diskriminacijo, ker mami otroka pripadata dva dneva dopusta, očetu pa le en dan. Poleg tega je v novi kolektivni pogodbi letni dopust omejen na 35 delovnih dni, kar pa ne velja za delavce, ki imajo sklenjene individualne pogodbe z delodajalcem.

Sindikat je zahteval tudi, kot je poudaril Švarc, pošteno vrednotenje dela v posebnih pogojih. Glede nedeljskega dela je bila njegova zahteva dvig dodatka s 50 na 80 odstotkov, glede nadurnega dela dvig s 30 na 50 odstotkov, za pripravljenost na domu pa dvig plačila s 15 na 25 odstotkov.

Poleg tega so zahtevali letno usklajevanje plač, ki se v desetih letih kljub 15-odstotni inflaciji niso dvignile, pa četudi Fraport Slovenija že leta beleži dobre rezultate in vsako leto od leta 2012 dalje z več kot pet milijonov evrov čistega dobička.

Kot je povedal Švarc, delodajalec na omenjene zahteve ni pristal, prav tako je izvedel drastične posege v že dogovorjene pravice zaposlenih, ki jih je bila družba sposobna zagotavljati tudi v času gospodarske krize. Pogajanja, ki so potekala od decembra lani pa je enostransko prekinil, ko je Sindikat družbe Aerodrom Ljubljana marca podpisal novo kolektivno pogodbo, ki je tako postala veljavna.

Po Švarčevem mnenju je vodstvo družbe Fraport Slovenija skozi pogajalski proces grobo poseglo v pravice zaposlenih. Težave so bile že v začetku pogajanj, ko vodstvo podjetja lani ustanovljenemu Sindikatu poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana ni priznalo reprezentativnosti, ki jo je ta nato vendarle pridobil decembra lani.

Zahtevam omenjenega sindikata se je pridružil prav tako novoustanovljeni Svobodni sindikat Aerodroma Ljubljana. Kot je povedal predsednik omenjenega sindikata Klemen Lavrič, so v vodstvu podjetja naleteli na gluha ušesa. Delavci pa so po njegovih besedah zelo nezadovoljni s plačami, zaradi česar prihaja tudi do odpovedi.

Čeprav je podjetje z novo kolektivno pogodbo vendarle dvignilo plače in upoštevalo tudi nekatere zahteve sindikata gasilcev, ta za 25. april vseeno napoveduje protestni shod. V sindikatu si želijo, da bi z vodstvom znova sedli za skupno mizo in skušali rešiti odprta vprašanja, v nasprotnem primeru ne izključujejo niti možnosti stavke.

Prepričani so, da je njihovo delo v podjetju zelo slabo vrednoteno in podcenjeno. V sindikatu so združeni gasilci in kontrolorji oskrbe letal, skupaj s Svobodnim sindikatom Aerodroma Ljubljana pa po Švarčevih besedah predstavljajo približno polovico vseh zaposlenih.

Predstavnik družbe Fraport Slovenija Boštjan Šijanec je v odzivu na očitke sindikatov izpostavil, da so se spremembe kolektivne pogodbe lotili z namenom povišanja plač. Ob tem so večkrat poudarili, da je nov plačni sistem šele prvi korak, drugi korak bo nadgradnja s sistemom napredovanj, ki jih je bilo zadnjih osem let premalo, sedaj pa bodo bolje urejena.

Hkrati so bile v kolektivni pogodbi res izvedene tudi določene druge spremembe, saj je osnovna pogodba izhajala iz leta 2007. "Stvari, ki smo jih odstranili iz kolektivne pogodbe in so bile danes predstavljene kot grob poseg v pravice zaposlenih, so urejene v zakonu in ta se je v zadnjih letih spreminjal, zato smo tudi mi te zadeve prilagodili," je pojasnil.

Kot je poudaril, so s sindikati obravnavali vsa odprta vprašanja. Glede očitka o omejitvi dopustov na 35 dni, so jim tako denimo pojasnili, da ima vodstvo dopust omejen na 30 dni.

Razloge za očitke s strani sindikata poklicnih gasilcev in kontrolorjev oskrbe letal pa vidi v tem, da so nezadovoljni z umestitvijo v razrede po novem plačnem sistemu. Vendar, kot je poudaril, je to prvi korak, drugi korak bo celovit sistem napredovanj, po katerem bo lahko vsak, ki se bo pri svojem delu izkazal, napredoval.

Sicer pa je Šijanec izpostavil, da so se po novi kolektivni pogodbi plače vseh povišale, in sicer v povprečju za sedem odstotkov. Pri tem velja, da povprečna izplačana bruto plača v družbi znaša 1818 evrov, pri operativnih delavcih pa 1636 evrov.

Proračun za plače se bo letos dvignil s 13,1 milijona evrov na 15,5 milijona evrov, kar bo tudi posledica povečanja števila zaposlenih. V družbi se namreč zavedajo kadrovske podhranjenosti, zato se bo število zaposlenih s 400, kolikor jih je bilo konec lanskega leta, povišalo na skoraj 500. Tako bodo poskrbeli, da zaposleni ne bodo preobremenjeni.