c S
Na kratko iz gospodarstva 13.04.2018 07:01 Ljubljana, 12. aprila (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Uprava družbe Sava Re je za 29. maj sklicala skupščino, na kateri bodo delničarji odločali o uporabi bilančnega dobička za lani v višini 22,5 milijona evrov. Po predlogu je za izplačilo dividend namenjenih 12,4 milijona evrov, kar znese 80 centov bruto na delnico. Preostali del bilančnega dobička v višini 10,1 milijona evrov bo po predlogu ostal nerezporejen. Sava Re je danes na spletni straneh Ljubljanske borze objavila tudi revidirano poročilo o poslovanju v letu 2017, iz katerega izhaja, da je skupina lani prvič presegla mejo pol milijarde evrov zbranih premij. Čisti dobiček je znašal 31,1 milijona evrov, to je 5,5 odstotka manj kot leto prej. Matična družba skupine Sava Re je povečala obseg zbranih bruto premij na 153,2 milijona evrov, čisti dobiček pa za 0,3 odstotka na nekaj manj kot 33 milijonov evrov.

Petrol je sporočil, da je bonitetna hiša Standard&Poor's v sredo družbi potrdila dolgoročno bonitetno oceno BBB- in kratkoročno A-3 ter oceno prihodnjega izgleda bonitetne ocene stabilno.