c S
Ptujska bolnišnica pozitivno poslovanje načrtuje leta 2020 13.04.2018 07:35 Ptuj, 12. aprila (STA) - Sanacijski načrt ptujske bolnišnice, ki ga je danes obravnaval svet zavoda, predvideva, da bo ta zdravstvena ustanova s predvidenimi ukrepi začela pozitivno poslovati leta 2020. Kot je povedal prvi mož Splošne bolnišnice Ptuj Andrej Levanič, ki se s tega položaja poslavlja, je takrat načrtovanega 344.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki.

Bolnišnica mora, tako kot vse ostale, ki so bile po sprejemu interventnega zakona za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov deležne finančne pomoči, prihodnji teden oddati sanacijski načrt. Po besedah Levaniča so predlagani ukrepi usmerjeni na prihodke in odhodke ter procesno delovanje bolnišnice.

Na Ptuju tako letos načrtujejo 730.000 evrov, naslednje leto 686.000 evrov, leta 2020 pa 271.000 evrov prihrankov oziroma pozitivnega učinka na poslovanje bolnišnice. Finančni načrt za leto 2018, ki ga je svet zavoda prav tako obravnaval na današnji seji, sicer še vedno predvideva dobrih 900.000 evrov izgube.

Ptujska bolnišnica bo v skladu z njim letos beležila 26,8 milijona evrov prihodkov, kar je dobrih pet odstotkov več kot lani, odhodki pa bodo znašali 27,7 milijona evrov oziroma dva odstotka več kot leto pred tem. Pri tem se bodo stroški dela povečali za pet odstotkov, za dober odstotek pa nameravajo znižati stroške materiala in storitev.

Na kadrovskem področju za popolnitev največjih deficitov načrtujejo zaposlitev dodatnih štirih zdravnikov specialistov, enega radiologa, nekaj medicinskih sester, zaradi izrazito povečanega obsega dela pa tudi po enega pravnika in ekonomista.

"Realizacija letošnjega finančnega načrta in triletnega sanacijskega načrta je usmeritev in hkrati zaveza za novo vodstvo bolnišnice kot tudi naslednjo vlado, pa tudi za vse zaposlene v bolnišnici," je še dodal Levanič, ki se kljub prvotnim drugačnim napovedim ni odločil vložiti kandidature za nov mandat in to utemeljil z osebnimi razlogi.

Skozi večji del mandata si je prizadeval tudi za gradnjo urgentnega centra na Ptuju, kjer so kot edina regijska bolnišnica za zdaj še vedno brez njega. Bolnišnica je skupaj z lokalnimi skupnostmi in nekaterimi podjetji zbrala potrebnih 800.000 evrov lastnih sredstev, zdaj pa je na potezi država.

"Po našem mnenju so vsi pogoji za potrditev novelacije na vladi izpolnjeni, tako da čakamo vlado, da uredi ta zadnji korak," je dejal direktor ptujske bolnišnice, ki je lani beležila 4,5 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki, a le po zaslugi intervencije države.

V skladu z njo ji je namreč pripadlo dobrih 6,1 milijona evrov, brez te finančne injekcije pa bi leto 2017 sklenila s skoraj 1,7 milijona evrov izgube. Bolnišnica je tako zdaj v celoti likvidna, pokrila je velik del nakopičene pretekle izgube, svoje obveznosti pa poravnava tekoče.

Novi svet zavoda, ki ga vodi Bojan Pahor, se bo v kratkem moral sestati še enkrat, saj se je prejšnji teden iztekel rok za oddajo vlog za direktorja zavoda. Na razpis so do predvidenega roka prispele štiri vloge, ki jih je razpisna komisija že odprla. Tri so bile popolne, enega kandidata pa so pozvali k dopolnitvi.