c S
Vlada o gospodarskih temah 12.04.2018 15:28 Ljubljana, 12. aprila (STA) - Vlada je danes sprejela nacionalni reformni program za 2018, ki ga bo do 15. aprila poslala Evropski komisiji. Švicarski družbi Lonstroff je odobrila skoraj 675.000 evrov spodbude in se seznanila, da se bo gospodarski minister Zdravko Počivalšek v torek na temo Mercator sestal s kolegi iz Hrvaške, Srbije, BiH in Črne gore.

Vlada je družbi Lonstroff, ki je del japonske skupine Sumitomo Rubber Industries, za investicijo v obrat za proizvodnjo medicinskih elastomerov v Logatcu odobrila skoraj 675.000 evrov spodbude. Pogodbo bodo podpisali predvidoma 18. aprila, položitev temeljnega kamna je predvidena za 17. maj.

Vlada je ustanovila delovno skupino za pripravo sistemskih sprememb zakonodaje v zvezi z odpravo posledic naravnih nesreč. Delovna skupina, ki jo bo vodil predstavnik ministrstva za okolje, člani pa bodo predstavniki ministrstev za obrambo, za kmetijstvo in za finance ter službe vlade za zakonodajo, bo morala do 1. aprila 2019 pripraviti sistemske spremembe zakonodaje, ki bodo omogočale hitro ukrepanje brez posebnih interventnih zakonov za posamezne škode.

Odobrila je, da se letos izvedejo pravni posli razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki niso del načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2018 (ki predvidevajo za skupno 8,1 milijona evrov poslov), v višini 1,25 milijona evrov. Tovrstni posli so dovoljeni za primere, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrtov ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv.

V svet direktorjev Evropske investicijske banke (EIB) imenovala Andreja Kavčiča. Vlada ocenjuje, da bo izstop Velike Britanije iz EU pomembno vplival na poslovni model banke v prihodnje, med drugim bo treba nadomestiti kapital Velike Britanije. Za Slovenijo je pomembno, da od EIB pričakuje sofinanciranje vitalno pomembnih projektov, o katerih bi lahko EIB odločala še letos. EIB naj oblikuje predlog za vzpostavitev posebne banke za financiranje poslov zunaj EU. V tej luči bo treba zagotoviti, da zaradi izstopa Velike Britanije in ustanovitve posebne institucije v okviru banke ne bo bistvenega zmanjšanja ovojnic za posojilne prioritete, pomembne za Slovenijo, kot sta kohezija in transport.

Vlada je skladno s priporočilom sveta EU o vzpostavitvi nacionalnih odborov razširila delovna področja Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar), ki bo prevzel naloge spremljanja, analiziranja in poročanja o ugotovitvah s področja produktivnosti. Gre namreč za področje dela, s katerim se urad ukvarja že vrsto let, pravijo.

Vlada je Evropski komisiji podelila mandat, da se v imenu Slovenije pogaja o svetovnem paktu za okolje. V novem dokumentu naj bi združili temeljna načela okoljskega prava, želja je to storiti v pravno zavezujoči obliki. Gre za pobudo mednarodne skupine pravnih strokovnjakov ob podpori francoske vlade. Po predlagani časovnici naj bi bila pogajanja o paktu zaključena do leta 2020.

Vlada se je seznanila s procesom dovoljevanja za projekt skupnega interesa EU daljnovod Cirkovce-Pince. Eles je rešil ovire za izdajo okoljevarstvenega soglasja in sklenil dogovor z lastniki zemljišč na območju naselja Kamenščak in Občine Videm pri Ptuju. S sistemskim operaterjem prenosnega sistema Hrvaške je sklenil sporazum, da bo ta zgradil del daljnovoda, ki poteka na območju katastrske občine Sv. Martin na Muri, ki je po odločitvi arbitražnega sodišča pripadlo Hrvaški.

Soglašala je, da podjetju Marmor iz Sežane za naslednjih 42 let podeli rudarsko pravico za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen - apnenec v pridobivalnem prostoru Doline-repen v Občini Sežana. Ko bo uredba o tem objavljena v uradnem listu, bo moralo podjetje na ministrstvo za infrastrukturo podati predlog za sklenitev koncesijske pogodbe.

Vlada se ni strinjala s pobudo družbe Elektro Gorenjska in drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti dela energetskega zakon. Ocenila je, da so izpodbijane zakonske določbe skladne z ustavo in tudi pravom EU. Ob tem pa pobudniki po mnenju vlade sploh ne izkazujejo pravnega interesa za vložitev pobude.