c S
Inšpektorat za javni sektor lani za četrtino povečal število rešenih zadev 12.04.2018 15:18 Ljubljana, 12. aprila (STA) - Vlada se je seznanila s poročilom o delu inšpektorata za javni sektor v letu 2017. V poročilu so podani rezultati dela upravne inšpekcije in inšpekcije za sistem javnih uslužbencev, statistični kazalci o delu obeh inšpekcij pa so ugodni, saj se je število rešenih zadev povečalo za 27 odstotkov, hkrati pa se je zmanjšal obseg zaostankov.

V upravni inšpekciji se je število zaostankov zmanjšalo s 476 na 376, v inšpekciji za sistem javnih uslužbencev pa z 217 na 150. Inšpektorat je v letu 2017 v reševanje je prejel 817 različnih zadev, rešil pa jih je 984. Večji obseg rešenih zadev je predvsem posledica zaposlitve dodatnih inšpektorjev ob koncu leta 2016, pa tudi določenih sprememb v organizaciji in načinu dela, so zapisali v uradu vlade za komuniciranje.

Upravna inšpekcija je kršitve ugotovila v 63 odstotkih rešenih zadev. Zaznala je zlasti kršitve pri izdelavi odločb, ki jih je bilo več kot polovica, medtem ko je bilo kršitev rokov za odločanje in neodgovarjanja na dopise nekoliko manj. Bistveno manj je bilo tudi prijav zoper nekatere skupine inšpekcijskih zavezancev, kjer so bili v preteklih dveh letih opravljeni obsežni sistemski ali prioritetni nadzori. To so med drugim centri za socialno delo in nekatere upravne enote.

Pri nekaterih inšpekcijskih zavezancih izboljšanja kljub nadzorom v preteklosti in ukrepom nadzornikov niso zaznali. Izstopata zlasti ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter inšpektorat za okolje in prostor. V obeh primerih inšpekcijska zavezanca ocenjujeta, da bi bila za izboljšanje stanja nujna tako kadrovska okrepitev kot sprememba zakonodaje.

Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev je medtem kršitve ugotovila v 70 odstotkih rešenih zadev. Največ kršitev pri izvajanju zakona o javnih uslužbencih je bilo pri sistemizaciji delovnih mest in pri izvedbi javnih natečajev . Pri kršitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju pa je bilo največ nepravilnosti pri določitvi in izplačilu plač in pri ocenjevanju javnih uslužbencev.

V sistemskih inšpekcijskih nadzorih določitve plač na podlagi kriterijev za upoštevanje posebnih pogojev dela na delovnih mestih zdravnikov in zobozdravnikov inšpektorji nepravilnosti niso ugotovili. V sistemskih inšpekcijskih nadzorih zakonitosti izplačil dodatka za stalno pripravljenost zaposlenim na ministrstvih, občinah in na sodiščih ter direktorjem javnih zavodov pa so ugotovili nekaj manjših nepravilnosti, ki niso bile sistemske narave, so še sporočili po seji vlade.