c S
Vlada sprejela nacionalni reformni program 12.04.2018 14:37 Ljubljana, 12. aprila (STA) - Vlada je danes sprejela nacionalni reformni program za 2018, ki je letni dokument vsake države članice EU. Evropski komisiji ga mora poslati do 15. aprila, poslala pa ga bo tudi Ekonomsko-socialnemu svetu in v DZ, so sporočili po današnji seji vlade.

Kot ugotavlja vlada, ki opravlja tekoče posle, bi morali biti ključni ukrepi usmerjeni v nadaljnje izboljšanje poslovnega okolja za zagotavljanje večje konkurenčnosti, določitev prednostnih področij za javne investicije in za podporo zasebnim investicijam, odpravljanje neskladij med izobraževalnim sistemom in potrebami gospodarstva ter oblikovanje ustreznih politik na področju trga dela.

"Ključni cilj mora ostati zagotavljanje pogojev za ohranjanje vzdržne gospodarske rasti, brez pregrevanja, s poudarkom na ukrepih, ki zagotavljajo zviševanje dodane vrednosti. S tem se lahko zagotovi dokončanje procesa postopne javnofinančne konsolidacije, ustvari pogoje in fiskalni prostor za povečanje odpornosti in absorpcijske moči gospodarstva za blaženje učinkov naslednjega obrata v gospodarskem ciklu," je izpostavila v programu.

Treba je načrtovati nadaljnje ukrepe za transparentnost javnih financ in za k merljivim ciljem usmerjeno porabo javnih sredstev. "Ti ukrepi, skupaj s pravočasno prenovo pokojninskega sistema ter čimprejšnjo reformo zdravstvenega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe, naslovijo ključne dolgoročne javnofinančne izzive zaradi staranja prebivalstva," so prepričani na ministrstvu za finance.

Evropska komisija je novembra lani sprejela letni pregled rasti. Članice EU je pozvala, naj okrepijo prizadevanja na področju spodbujanju naložb, izvajanju strukturnih reform in zagotavljanju odgovornih fiskalnih politik. Februarja je komisija v poglobljenem pregled za Slovenijo za preteklo leto ugotovila, da država po šestih letih nima več makroekonomskih neravnovesij.