c S
Slovenija v izdajo za 119 milijonov evrov menic 12.04.2018 13:51 Ljubljana, 12. aprila (STA) - Slovenija je izdala za 30 milijonov evrov šestmesečnih zakladnih menic, za 38 milijonov evrov enoletnih zakladnih menic in za 51 milijonov evrov 1,5-letnih zakladnih menic. Nominalne letne obrestne mere se gibljejo med -0,35 in -0,39 odstotka. Avkcije so bile v torek, povpraševanje je preseglo ponudbo.

Kot izhaja iz objave na spletni strani ministrstva za finance, je bilo za menice z oznako SZ99 1. izdaja podanih 139.000 lotov ponudb, od tega je ministrstvo sprejelo 30.000 lotov v vrednosti 30 milijonov evrov po enotni ceni 100,199 odstotka, nominalna letna obrestna mera je -0,39 odstotka. Ponudbe so bile podane med 100,178 in 100,203 odstotka oz. od -0,40 do -0,35 odstotka letno. Menice dospejo 11. oktobra.

Za menice z oznako DZ82 1. izdaja je bilo podanih 163.000 lotov ponudb, od tega je ministrstvo sprejelo 38.000 lotov v vrednosti 38 milijonov evrov po enotni ceni 100,377 odstotka, nominalna letna obrestna mera je -0,37 odstotka. Ponudbe so bile podane v razponu med 100,335 in 100,406 odstotka oz. od -0,40 do -0,33 odstotka letno. Menice bodo v plačilo dospele 11. aprila prihodnje leto.

Na avkciji menic z oznako OZ10 1. izdaja je bilo podanih 184.000 lotov ponudb, od tega je ministrstvo sprejelo 51.000 lotov v vrednosti 51 milijonov evrov po enotni ceni 100,534 odstotka, nominalna letna obrestna mera je -0,35 odstotka. Ponudbe so bile podane v razponu med 100,411 in 100,610 odstotka oz. od -0,40 do -0,27 odstotka letno. Obveznosti bodo dospele 10. oktobra 2019.