c S
Delničarjem Cinkarne Celje se obetajo skoraj trikrat višje dividende kot lani 12.04.2018 09:45 Celje, 12. aprila (STA) - Uprava in nadzorni svet Cinkarne Celje za skupščino, ki bo 5. junija, predlagata, da se od lanskega bilančnega dobička v višini 21,55 milijona evrov za izplačilo dividend nameni 21,54 milijona evrov oz. 26,52 evra bruto na delnico, kar je skoraj trikrat več kot lani.

Preostali bilančni dobiček v višini 3118 evrov pa bi se prenesel v letošnje poslovno leto kot preneseni dobiček, kaže sklic skupščine, danes objavljen na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Delničarji bodo na skupščini odločali tudi o podelitvi pooblastila upravi družbe za pridobivanje lastnih delnic. Po predlogu bi imela uprava eno leto pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, skupni delež vseh lastnih delnic pa ne bi smel preseči 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe, kar pomeni 81.462 delnic.

Družba, ki ima trenutno 2149 lastnih delnic, bi lahko lastne delnice pridobivala s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ali na neorganiziranem trgu, pri čemer nakupna cena delnic ne bi smela biti nižja od 170 evrov in ne višja od 210 evrov na delnico.

Nadzorni svet predlaga, da za revizorja letošnjega poslovanja imenujejo ljubljanska družbe Deloitte Revizija. Skupščina bo odločala še o podelitvi razrešnice upravi in nadzornikom za poslovno leto 2017, seznanila se bo tudi z revidiranim letnim poročilom za lani ter prejemki članov uprave, ki so lani znašali 902.733 evrov bruto, in prejemki nadzornikov, ki so lani prejeli 110.427 evrov bruto.