c S
Odbor DZ za socialno vključevanje invalidov in višjo socialno pomoč 12.04.2018 07:30 Ljubljana, 11. aprila (STA) - Odbor DZ za delo je brez glasu proti pripravil dopolnjeni predlog zakona o socialnem vključevanju invalidov, ki je v obravnavi po rednem postopku. Soglašal pa je tudi z zvišanjem denarne socialne pomoči za samske osebe in pare brez otrok.

Predlog novele zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki je v obravnavi po skrajšanem postopku in ga je odbor danes potrdil brez glasu proti, za nov osnovni znesek minimalnega dohodka predlaga 331,26 evra. To je 11,34-odstotno povečanje veljavnega zneska, ki znaša 297,53 evra. Povišanje bo veljalo za samske osebe in pare brez otrok.

Predlog zakona o socialnem vključevanju invalidov, ki ga je predstavila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak, širi krog invalidov na osebe z avtističnimi motnjami, ki imajo tako hudo obliko neprilagojenega vedenja, da jim onemogoča samostojno življenje in pridobivanje sredstev za preživljanje. Poleg njih širi krog še na osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in gluhoslepe osebe.

Vlada želi s širitvijo kroga upravičencev reševati problematiko mladih ljudi, pri katerih pride do hude invalidnosti pred prvo zaposlitvijo in zato ne pridobijo pravic po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Invalidi s statusom po predlaganem zakonu bodo imeli pravico do nadomestila za invalidnost v višini seštevka denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Imeli bodo tudi pravico do dodatka za pomoč in postrežbo po pokojninskem zakonu, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa jim bo kril proračun.

Predlog omogoča invalidom prehod v zaposlitev in po prenehanju zaposlitve ponovno izplačilo nadomestila za invalidnost. Če invalid dobiva plačo, mu bo kljub temu pripadlo nadomestilo do višine neto minimalne plače.

Novost, ki jo prinaša predlog, so podporne storitve, in sicer usposabljanje za samostojno življenje, vseživljenjsko učenje, bivanje s podporo in storitve za starejše invalide.

Predlagani zakon naj bi začel veljati z letom 2019.

Marija Bačič iz SD je v razpravi menila, da predlog prinaša vrsto dobrih rešitev, medtem ko je veljavni zakon o družbenem varstvu fizično in duševno prizadetih oseb iz leta 1983 v neskladju z ustavo. Tako ga je namreč ocenilo ustavno sodišče leta 2007.

Več kot deset koalicijskih dopolnil, ki so jih sprejeli, sledi opozorilom parlamentarne zakonodajno pravne službe.

Odbor je v nadaljevanju potrdil še tri predloge, ki so v obravnavi po skrajšanem postopku. Predlog novele zakona o osebni asistenci določa, da bi ocenjevanje upravičencev do asistence začasno zaradi preobremenjenosti centrov za socialno delo prešlo v okvir skupnosti centrov za socialno delo.

Predlog novele zakona o štipendiranju je pripravljen zaradi sprememb zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je odpravil vsakoletno vlogo za letne pravice. Uvedel je tudi avtomatizirani informativni izračun, ki bo vsako leto samodejno podaljšal pravico do štipendije, če bo posameznik do nje upravičen.

Predlog dopolnitve zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev pa poenostavlja in skrajšuje postopek za zaposlovanje tujcev.