c S
Cinkarna Celje pričakuje nadaljnjo rast prihodka in dobička 11.04.2018 13:25 Celje, 11. aprila (STA) - Cinkarna Celje, ki je lani prihodke od prodaje povečala za 11 odstotkov, čisti dobiček pa skoraj potrojila, ob dobrih gospodarskih napovedih in pričakovanjih glede gibanja na trgih za leto 2018 pričakuje povečanje prihodkov od prodaje za šest odstotkov in čistega dobička za 13 odstotkov.

Kot je razvidno iz revidiranega letnega poročila za lani, danes objavljenega na spletni strani Ljubljanske borze, družba za letos načrtuje nekaj manj kot 200 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar bi bilo okoli šest odstotkov več kot lani, in 32,6 milijona evrov čistega dobička, kar bi bilo 13 odstotkov več od doseženega v letu 2017.

"Poslovne načrte za leto 2018 smo izdelali na podlagi napovedi globalnih makroekonomskih razmer, predvidenih stopenj rasti bruto družbenega produkta v ekonomsko najpomembnejših državah in panožnih analiz ter predvidevanj," je zapisal generalni direktor Tomaž Benčina.

Pričakujejo, da se bo na trgu pigmenta titanovega dioksida, ki je Cinkarnin nosilni izdelek, postopoma vzpostavilo tržno ravnovesje in da se bodo posledično cene stabilizirale. Od prvega četrtletja 2016 je na trgu presežno povpraševanje, kar vodi v zviševanje cen - tovrstne razmere so tudi glavni razlog za po oceni družbe odlične poslovne rezultate v lanskem letu. Hkrati pričakujejo, da bo zaradi prenosa zaslužkov po verigi vrednosti prišlo do korekcije in prilagoditve cen vhodnih surovin.

Družba načrtuje, da bo za investicije v osnovna sredstva letos namenila 18,5 milijona evrov oz. 39 odstotkov več kot lani.

Dodatnih 600.000 evrov bo prek porabe okoljskih rezervacij namenila predvsem nadaljevanju sanacije obeh odlagališč Bukovžlak. Družba sicer ocenjuje, da potencialne obveznosti za okoljsko sanacijo območja sedanje lokacije družbe ob Kidričevi cesti in odlagališča Bukovžlak znašajo med 1,8 in 6,4 milijona evrov. Konec leta 2017 so okoljske rezervacije povečali za neto 5,5 milijona evrov.

Revidirano poročilo potrjuje marca objavljene nerevidirane podatke, in sicer je družba lani prihodke od prodaje povečala za 11 odstotkov na 188,7 milijona evrov, čisti dobiček pa za 195 odstotkov na 28,8 milijon evrov.

Družba je lani izvozila za 164,2 milijona evrov blaga, kar je 11 odstotkov več kot predlani in 26 odstotkov nad načrti. Največji del je predstavljal izvoz v Nemčijo (29 odstotkov), sledile so Italija (10 odstotkov), Turčija (devet odstotkov), Belgija (osem odstotkov), Francija (šest odstotkov), Nizozemska (pet odstotkov) ter Avstrija, Srbija in Poljska (po štiri odstotke). Preostanek izvoza so ustvarili drugih trgih EU, v ZDA, vzhodnoevropskih trgih ter trgih Bližnjega

vzhoda in severne Afrike.