c S
Za direktorja ptujske bolnišnice prispele štiri vloge 11.04.2018 10:56 Ptuj, 11. aprila (STA) - Na razpis za novega direktorja ptujske bolnišnice so do predvidenega roka, ki se je iztekel konec prejšnjega tedna, prispele štiri vloge. Kot je za STA povedal predsednik sveta zavoda Bojan Pahor, je razpisna komisija prispele vloge že odprla, tri so bile popolne, enega od kandidatov pa so pozvali k dopolnitvi.

Pahor je še pojasnil, da bodo v skladu z zakonom o upravnem postopku počakali na odgovor kandidata, ki so ga pozvali, da dopolni vlogo, nato bo tričlanska razpisna komisija svet zavoda pozvala k čim prejšnji izvedbe seje, na kateri bodo potekale osebne predstavitve potrjenih kandidatov.

Kandidati, ki jih zanima štiriletni mandat vodenja omenjenega zavoda, so morali skupaj z vlogo oddati program dela in razvoja bolnišnice ter vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev. Kot predvideva razpis, naj bi bili o izbiri obveščeni v 30 dneh po njegovi objavi.

Sedanjemu direktorju Andreju Levaniču se je mandat sicer iztekel 14. marca, a je svet zavoda postopek objave javnega razpisa začel šele dva dneva pred tem, saj se je na vladni strani zavlekla potrditev njenih predstavnikov v svetu zavoda.

Levanič, ki trenutno bolnišnico vodi kot v. d. direktorja, je pred objavo razpisa napovedal vnovično kandidaturo, ali jo je tudi vložil, pa kljub preverjanju STA doslej še ni potrdil.

Ptujska bolnišnica je ob koncu leta zabeležila skoraj 4,5 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki, a zgolj po zaslugi interventnega zakona, ki so ga bile za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov deležne tudi ostale slovenske bolnišnice.

V skladu s tem je bolnišnici pripadlo dobrih 6,1 milijona evrov, brez te finančne injekcije pa bi leto 2017 sklenila s skoraj 1,7 milijona evrov izgube. Bolnišnica, ki bo po zadnjih informacijah iz vlade vendarle dočakala gradnjo urgentnega centra, je tako zdaj v celoti likvidna, pokrila je velik del nakopičene pretekle izgube, svoje obveznosti pa poravnava tekoče.

Za četrtek je sicer sklicana seja sveta zavoda, na kateri pa, vsaj glede na dnevni red, o imenovanju direktorja še ne bodo odločali. Med drugim bodo potrjevali finančni načrt zavoda za letos ter sanacijski program bolnišnice.