c S
Stanovalci v Zelenem gaju in stanovanjski sklad v sporu zaradi odpravljanja napak 11.04.2018 10:51 Ljubljana, 11. aprila (STA) - Lastniki stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani so zaradi neodpravljenih napak pri gradnji unovčili del bančne garancije v višini 1,15 milijona evrov. Stanovanjski sklad RS, ki je stanovanja gradil, meni, da je bilo napak le za 146.000 evrov, in za preostali skoraj milijon evrov toži stanovalce in upravnika, danes poroča časnik Delo.

Lastniki 163 stanovanj so konec leta 2014 na skupnih delih in napravah, kot so strehe in izolacija, opazili stvarne napake in prek upravnika Aktiva upravljanje sklad pozvali, naj jih odpravi. Stanovanjski sklad je o napakah obvestil izvajalca, podjetje Strabag, in ga pozval, naj jih odpravi.

"Ker pa so bile le delno sanirane, so se pojavile velike težave. V podzemnih garažah s površino skoraj 10.000 kvadratnih metrov zamaka, tam prostori puščajo kot švicarski sir, s strešnih teras pa teče tudi v stanovanja. Napake tako sploh niso odpravili," je za časnik povedal eden od stanovalcev.

Stanovalci so prek odvetnika sklad pozvali k podaljšanju bančne garancije, ker pa odziva ni bilo, so unovčili 1,2 milijona evrov vredno bančno garancijo. "Izvedenec je sicer ocenil, da bo sanacija stala več kot milijon, etažni lastniki pa smo unovčili 1,15 milijona. Kasneje smo preveč unovčenih 150 tisočakov vrnili skladu," je časniku povedal sogovornik.

Po navedbah stanovalcev je odpravljenih le petina napak in se pojavljajo tudi nove. Stanovanjski sklad je stanovalcem ponudil podaljšanje garancije do 15. januarja, je pa vmes, septembra lani, že vložil tožbo proti stanovalcem in upravniku.

Odvetnik Luka Gaberščik iz odvetniške pisarne Brulc, Gaberščik in partnerji, ki v sporu s stanovanjskim skladom zastopa več kot polovico etažnih lastnikov, je povedal, da so na tožbo sklada že odgovorili, podaljšali so tudi čas za mediacijo in pričakujejo, da se bodo s skladom še pogovarjali.

"Na republiškem stanovanjskem skladu očitno nočejo razumeti, da so kot prodajalci v celoti odgovorni za napake in da lastnikov stanovanj ne zanimajo njihovi spori s Strabagom. Ti spori namreč že vplivajo na kakovost odpravljanja napak, namesto da bi sklad najel drugega izvajalca ali pa napake odpravil," je za časnik povedal Gaberščik.

Stanovanjski sklad meni, da je bilo unovčenje garancije do vrednosti 1,15 milijona evrov neupravičeno, saj da so etažni lastniki garancijo unovčevali tudi za hipotetične napake, ki bi se lahko pojavljale v prihodnosti in v času unovčenja garancije še niso nastale. Sklad je tako ocenil, da je unovčitev upravičena v višini 145.776 evrov, za preostali znesek, torej 992.705 evrov, pa so vložili tožbo proti etažnim lastnikom in upravniku.

Direktor stanovanjskega sklada Črtomir Remec pravi, da so tožbo morali vložiti zaradi zaščite svojih interesov, češ da sklad tega zneska ne bi mogel zahtevati od izvajalca, poleg tega je bančna garancija izvajalca nižja od zahtevanega zneska.

Priznava, da vsak stečaj in prekinitev gradnje - sosesko je začelo graditi podjetje GPG, ki je pristalo v stečaju - pomenita dodatno tveganje, saj težko ugotavljajo, kje so nastale poškodbe oziroma napake.

"Drži, da se v garažah v soseski Zeleni gaj pojavlja voda, to saniramo, kolikor le lahko. Vendar je upravnik stavb tisti, ki mora zagotavljati varno obratovanje in ukrepati," je za časnik dejal Remec in dodal, da so se z etažnimi lastniki v Zelenem gaju pripravljeni še naprej pogovarjati, in upa, da bodo spor rešili po mirni poti.