c S
Za projekt Poklicno zavarovanje 400.000 evrov evropskih sredstev 11.04.2018 09:12 Ljubljana, 11. aprila (STA) - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je potrdila finančno podporo za projekt Poklicno zavarovanje - razvoj enotnega modela zdravstvene analize glede na izpostavljenost in kategorijo delovnega mesta. Skupna višina sredstev za projekt je slabih 500.000 evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval slabih 400.000 evrov.

Projekt predstavlja sistemski pristop k reševanju problematike poklicnega zavarovanja v Sloveniji, ki trenutno temelji na zastarelem in neažurnem šifrantu delovnih mest, je služba objavila na spletni strani.

Namen projekta je tako posodobiti šifrant delovnih mest, za katere velja zavarovalna doba s povečanjem ter vzpostaviti novejšo različico seznama delovnih mest, kjer je delo posebej težko in za zdravje škodljivo oziroma kjer delavci zaradi narave in teže dela po določenih letih starosti ne morejo več uspešno opravljati svojega dela (poklicne dejavnosti).

V okviru projekta bo izdelan dokument v obliki strokovnih smernic, ki bodo vsebovale predlog meril in kriterijev za ugotavljanje obremenitev delavcev na izpostavljenih delovnih mestih. Na podlagi epidemioloških analiz bo za 12 poklicnih skupin pripravljen model rangiranja, za katere naj še velja zavarovalna doba s povečanjem. Smernice bodo tako strokovna podlaga pri vzpostavitvi bolj uravnoteženega sistema poklicnega zavarovanja oziroma njegovi implementaciji v nacionalno zakonodajo.