c S
Na kratko iz gospodarstva 11.04.2018 07:16 Ljubljana, 10. aprila (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Delničarji Tovarne olja Gea bodo na skupščini 11. maja med drugim odločali o tem, da se od 2.184.411,44 evra bilančnega dobička za izplačilo dividende nameni 241.849,80 evra oz. 0,20 evra na delnico, preostanek pa se ne uporabi in se odločanje o njem prenese v prihodnje leto. Družba bo dividende delničarjem izplačala 21. junija, je družba danes objavila na spletni strani Ljubljanske borze.

Delničar Hranilnice Lon Otmar Zorn, ki ima v lasti 7,65-odstotni delež hranilnice, je vložil zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine hranilnice, ki bo 8. maja, in sicer predlaga, da se v nadzorni svet namesto Srečka Kende, kateremu je na podlagi odstopne izjave s 1. marcem prenehalo članstvo v nadzornem svetu, imenuje Peter Ribarič. Robarič bi bil imenovan za preostanek Kendovega mandata, do 7. junija 2021, kaže današnja objava na Ajpesu. Skupščina bo na zahtevo družbe Alea Iacta, ki je največja posamična lastnica Hranilnice Lon, sicer odločala o predlogu, naj revizorska družba Baker Tilly Evidas preveri Lonovo poslovanje z bitcoini, gradnjo poslovne stavbe in lanskoletno poslovanje s stroškovnega vidika.

Pozavarovalnica Sava bo nerevidirano poročilo o poslovanju v prvem četrtletju letos objavila 24. maja, je razvidno iz danes na spletni strani Ljubljanske borze objavljene spremembe finančnega koledarja. Ostali datumi ostajajo nespremenjeni; tako bo med drugim skupščina družbe 29. maja, nerevidirani rezultati poslovanja v prvem polletju bodo objavljeni 31. avgusta, nerevidirani rezultati poslovanja v prvih devetih mesecih pa 21. novembra.

Petrol bo pripojil družbo Megaenergija, ki ponuja rešitve na področju visoko učinkovitih energetskih sistemov za soproizvodnjo toplotne in električne energije. Družbi sta sklenili pogodbo o pripojitvi in jo danes objavili na spletnih straneh Ajpesa. Pripojitev bo izvedena s prenosom celotnega premoženja Megaenergije na Petrol, Megaenergija pa bo po prenosu prenehala obstajati.