c S
Svet onkološkega inštituta potrdil finančni načrt za letos 11.04.2018 07:16 Ljubljana, 10. aprila (STA) - Svet Onkološkega inštituta Ljubljana je potrdil program dela in finančni načrt za letošnje leto. Ta predvideva za 116,8 milijona evrov prihodkov, kar je za 7,6 odstotka več od lanskoletne realizacije. Načrtujejo tudi sedem odstotkov večji obseg primerov bolnišnične obravnave ter tri do pet odstotkov več operacij v primerjavi z lani.

Na onkološkem inštitutu letos načrtujejo višjo rast obsega delovnega programa v vseh dejavnostih, predvsem zaradi višjih cen zdravstvenih storitev za pet odstotkov.

Obseg preiskav z računalniško tomografijo in z magnetno resonanco nameravajo povečati za deset odstotkov, pri rentgenskih in ultrazvočnih preiskavah ter mamografiji pa ne načrtujejo sprememb glede na realizacijo v preteklem letu. Predvidoma bodo opravili tri do pet odstotkov več operacij kot lani, enak odstotek načrtujejo tudi na področju radioterapije.

Kot je na današnji seji sveta dejala generalna direktorica inštituta Zlata Štiblar Kisić, bodo še naprej intenzivno sodelovali z Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC) Maribor in jim pomagali vzpostavljati radioterapevtske storitve. Njihov cilj je, da bi oba linearna pospeševalnika v UKC, s katerim obsevajo bolnice z rakom dojke, delovala polni delovni čas v vsaj eni delovni izmeni. Medtem ko trenutno obsevajo med 25 in 30 bolnic dnevno, pa bi jih po njihovih načrtih obsevali vsaj 50.

Letos načrtujejo vključitev v štiri nove mednarodne multicentrične študije, želeli bi si povečati tudi delež bolnikov na onkološkem inštitut s paliativno podporo za pet odstotkov. Nadaljevali bodo širjenje programa zgodnjega odkrivanja raka na dojki Dora. Za letos tako načrtujejo, da bodo opravili 34.000 mamografskih slikanj in 95.000 dodatnih diagnostik.

Onkološki inštitut bo letos razpolagal predvidoma s 116,8 milijona evrov prihodkov. To je 11 odstotkov več od lanskega finančnega načrta predvsem zaradi višjih cen zdravstvenih storitev. Odhodki so načrtovani v višini 116,5 milijona evrov, kar pomeni, da bodo ob koncu leta predvidoma razpolagali s skoraj 283.000 evrov.

Prav tako je svet inštituta obravnaval pismo nekdanjega generalnega direktorja inštituta Janeza Remškarja, v katerem trdi, da Štiblar Kisićeva ne izpolnjuje pogojev za direktorski stolček, saj da izpolnjuje upokojitvene pogoje. Svet je pozval generalno direktorico, naj se v osmih dneh izjasni, ali je od začetka leta 2016 in do konca lanskega leta izpolnjevala upokojitvene pogoje, takšen podatek bodo pridobili tudi od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za mnenje bodo zaprosili tudi ministrstvo za javno upravo. Proti takšnim sklepom je glasoval predstavnik delavcev Erik Brecelj.