c S
Pred odborom za infrastrukturo vrsta zakonskih predlogov 11.04.2018 07:31 Ljubljana, 11. aprila (STA) - Odbor za infrastrukturo bo danes obravnaval vrsto zakonodajnih predlogov. Med njimi bo vladni predlog novele energetskega zakona, ki vključuje nujne spremembe, povezane z implementacijo dveh evropskih direktiv. Na dnevnem redu je tudi predlog zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja v Celjski kotlini.

Vlada je prejšnji mesec sprejela predlog novele energetskega zakona, ki vključuje nujne spremembe, povezane z implementacijo dveh evropskih direktiv, ustavne odločbe ter smernice za državno pomoč za okolje in energijo, potem ko je DZ zavrnil prejšnji predlog novele tega zakona zaradi nekaterih spornih členov, ki jih novi predlog ne vključuje.

Evropska komisija je Sloveniji namreč že poslala uradni opomin, ker ni v celoti izpolnila obveznosti, da morajo biti energetske izkaznice za stavbe, v katerih se na skupni uporabni tlorisni površini nad 250 kvadratnih metrov pogosto zadržuje javnost, prikazane na vidnem mestu in jasno opazne javnosti.

Člani odbora bodo obravnavali tudi predlog dopolnitve energetskega zakona, ki ga je v obravnavo vložil Franc Trček (Levica), s katero želi pri možnosti samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije zajeti čim širši nabor investitorjev.

Opravili bodo tudi drugo obravnavo predloga zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline, ki ga je v parlamentarni postopek vložila skupina poslancev s prvopodpisano Janjo Sluga (SMC). Predlog vzpostavlja soodgovornost države, lokalnih skupnosti in glavnega onesnaževalca, da pripravijo, izvajajo in sofinancirajo program ukrepov za sanacijo Celja.

Člane odbora danes čaka še predlog o predlaganih novelah zakonov o ohranjanju narave, o železniškem prometu, o varnosti v železniškem prometu in o spremembah zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije.