c S
Slovenija bo sodelovala pri izvajanju evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019 10.04.2018 15:07 Ljubljana, 10. aprila (STA) - Slovenija bo sodelovala pri izvajanju evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019 - Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta. Kemičnim izdelkom je po podatkih Evropske raziskave o kakovosti življenja najmanj četrtino delovnega časa izpostavljenih 14 odstotkov delavcev.

Velika podjetja pogosto uporabljajo več kot tisoč različnih kemičnih izdelkov, kot so barve, črnila, lepila in čistila, ki običajno vsebujejo mešanico številnih kemičnih snovi. Veliko število tovrstnih izdelkov uporabljajo tudi mala podjetja, kot so na primer avtomobilski servisi, frizerski saloni in čistilni servisi.

V nekaterih gospodarskih dejavnostih, kot sta kmetijstvo in gradbeništvo, je na trgu na voljo več deset tisoč različnih kemičnih izdelkov za raznovrstne namene. Glede na dodeljene naloge tako lahko pride posamezen delavec v stik z več sto kemičnimi snovmi, je na današnji novinarski konferenci opozoril državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Peter Pogačar.

Glavni cilj kampanje je tako ozaveščanje o pomembnosti varnega ravnanja z nevarnimi kemičnimi snovmi na delovnih mestih, tako da se zagotovijo informacije in podatki o izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem ter njihovem vplivu na delavce, kot tudi spodbujanje ocenjevanja tveganja, odprave in nadomestitve nevarnih kemičnih snovi z manj nevarnimi ter upoštevanje vrstnega reda preventivnih ukrepov, tako da se zagotovijo informacije o praktičnih orodjih in primerih dobre prakse.

V Sloveniji bo aktivnosti kampanje koordiniralo ministrstvo za delo v sodelovanju z nacionalno mrežo, ki združuje socialne partnerje ter stroko varnosti in zdravja pri delu.

Pomemben del kampanje bo nacionalno tekmovanje za priznanje Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019, ki jih bo ministrstvo podelilo organizacijam, ki so razvile primere inovativnega in učinkovitega upravljanja varnosti in zdravja pri delu na področju ravnanja z nevarnimi snovmi, je povedala predsednica komisije, ki bo ocenjevala kandidate za priznanje za dobro prakso, Lidija Korat.

Kot je opozorila, zaradi dela na svetu umre 2,3 milijona delavcev, od tega 350.000 zaradi nesreč pri delu, skoraj dva milijona zaradi bolezni, povezanih z delom, in od tega 900.000 zaradi nevarnih snovi, ki jih uporabljajo pri delu.

Kot primer dobre prakse zdravja in varnosti pri delu so danes izpostavili Policijsko upravo Mursko Soboto, kjer so se leta 2015 lotili projekta varnosti in zdravja pri delu. Po besedah Leona Vedenika so se lotili projekta zato, ker se soočajo s staranjem zaposlenih, povprečna starost zaposlenih v njihovem kolektivu je 46 let, prav tako nimajo mlajšega od 30 let.

Tako so v okviru projekta izvajali delavnice o stresu, mobingu in enakopravnosti na delovnem mestu, delavnice telovadbe in raztezanja na delovnem mestu, imajo svojo spletno stran s podatki, ki so povezani z varnostjo in zdravjem pri delu, po policijskih postajah imajo postavljene t. i. kotičke zdravja z gradivi, organizirali so pohode, teke in razgibanja ter delavnice zdravega prehranjevanja, lani pa so imeli tudi tekmovanje v pripravi zdrave hrane.

Po besedah vodje projekta Vedenika zaposlene bolj zanimajo stvari, povezane z zdravjem na delovnem mestu, udeležujejo se delavnic, večje je tudi povpraševanje po zdravi malici. Najbolj obiskane delavnice pa so o psihosocialnih temah.

DZ je sicer nedavno potrdil resolucijo o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027, ki po Pogačarjevih besedah združuje pet strateških ciljev, to so zagotovitev varnosti pri delu, zagotovitev zdravja pri delu, spodbujanje kulture preventive v delovnem okolju, zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, ki delajo v novih oblikah dela in zaposlovanja, ter spodbujanje socialnega dialoga na tem področju.

Na podlagi resolucije bodo pripravljeni triletni akcijski načrti, prvi je že v pripravi in bo po Pogačarjevih besedah nared v kratkem. V akcijskih načrtih bodo natančno definirani ukrepi, roki za izvedbo in nosilci teh ukrepov. Med drugim so si z resolucijo zadali 20 odstotkov manj nesreč pri delu v prihodnjih desetih letih ter pet odstotkov manj mišično-kostnih bolezni.