c S
Srednjeevropski sklad skladov tveganega kapitala za podporo hitrorastočih podjetij 10.04.2018 13:43 Ljubljana, 10. aprila (STA) - Zasebnim vlagateljem v Sloveniji se je danes v Ljubljani predstavila finančna inciativna petih srednjeevropskih držav, imenovana Srednjeevropski sklad skladov tveganega kapitala (CEFoF). Ta je po besedah direktorice Slovenskega podjetniškega sklada Maje Tomanič Vidovič namenjen zasebnim vlagateljem v tej regiji za podporo hitrorastočih podjetij.

V skladu CEFoF, s katerim upravlja Evropski investicijski sklad (EIF), sodelujejo Slovenija, Avstrija, Češka, Slovaška in Madžarska. Slovenski podjetniški sklad je v omenjeni sklad, ki je trenutno težak 97 milijonov evrov, prispeval osem milijonov evrov osnovnega kapitala, je na današnji predstavitvi pojasnila Tomanič Vidovičeva.

Sredstva so namenjena zasebnim investitorjem v tej regiji, in sicer z namenom, da se nato združene finančne vire nameni za financiranje hitrorastočih malih in srednje velikih podjetij. "Ta kapital je namenjen kombiniranju oz. povezovanju z zasebnimi investitorji, ki se ukvarjajo z vlaganjem tveganega kapitala v podjetja," je poudarila.

"Veseli smo, da lahko sodelujemo pri podpori tistih podjetij, ki so za vsako gospodarsko rast nekega gospodarstva nujno potrebna. Ta iniciativa je namenjena podjetjem s potencialom rasti, inovativno naravnim podjetjem z lastnim razvojem, torej podjetjem, ki ustvarjajo delovna mesta z višjo dodatno vrednosti," je izpostavila in ocenila, da bodo ta podjetja zagotavljala gospodarsko rast tega dela Evrope.

Slovenski podjetniški sklad sicer po njenih pojasnilih trenutno upravlja z okoli 600 milijonov evrov aktivnega portfelja oz. to predstavlja približno 6000 podjetij, predvsem gre pri tem za dolžniške finančne instrumente. Podjetij, ki rastejo, je v portfelju okoli 40 odstotkov.

"S to ponudbo želimo biti še bolj aktivni pri teh podjetjih," je poudarila Tomanič Vidovičeva. Ta podjetja namreč po njenih besedah potrebujejo drugačno obliko financiranja - tu gre za lastniško in kvazi lastniško financiranje.

Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti je medtem ocenil, da je CEFoF prišel v pravem trenutku, da pomagamo podjetjem na poti med zvezde. Sklad predstavlja dodatno priložnost za podjetja in investitorje, alternativni viri financiranja so namreč nekaj, kar se vedno išče.

Med ključnimi cilji sklada so povečanje lastniških naložb v mala in srednje velika podjetja v tej regiji, vzpostavitev tržne infrastrukture za financiranje tveganj, uvedba najboljših tržnih standardov za lastniške naložbe v podjetja in privabljanje institucionalnih vlagateljev, je še navedel Cantarutti.

Tomanič Vidovičeva in Cantarutti sta ocenila, da v Sloveniji primanjkuje financiranje startup podjetij v fazi rasti, s čimer se je strinjal tudi Hubert Cottogni iz EIF. Trg potrebuje tovrstno financiranje, je dejal Cottogni in dodal: "To je edinstvena priložnost". Evropske države so namreč uspešne pri izkoriščanju sredstev za podporo startupom v fazi rasti, okolje pri podpori teh podjetij v fazi rasti pa peša.