c S
Pahor zavrača politično odgovornost pri Tešu 6 10.04.2018 13:41 Ljubljana, 10. aprila (STA) - Bivši predsednik vlade Borut Pahor, zdaj predsednik države, je danes znova zavrnil ugotovitev preiskovalne komisije DZ za Teš 6, da največjo politično odgovornost za projekt nosi njegova vlada. Projekt se po njegovih pojasnilih ni začel in ne končal v času njegove vlade, večina podražitev pa izhaja iz pogodbe, podpisane pred nastopom njegove vlade.

Komisija DZ za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Teš 6 je v končnem poročilu, o katerem bodo danes na izredni seji razpravljali tudi poslanci, ugotovila, da so vse vlade od leta 2004 do leta 2012 ravnale neodgovorno ali vsaj malomarno ter podrejeno Tešu, največja politična odgovornost pa je na vladi 2008-2011, torej Pahorjevi vladi.

"Sklep o politični odgovornosti ne ustreza ugotovitvam v poročilu," je v današnjem sporočilu za javnost zapisal Pahor.

Vrednost investicije je namreč po njegovih pojasnilih že v letu 2007 znašala več kot eno milijardo evrov, po koncu njegovega mandata je bila za približno 230 milijonov evrov dražja. "Večina podražitev izhaja iz določil pogodbe, ki je bila podpisana leta 2008, pol leta pred nastopom vlade Boruta Pahorja," je poudaril.

Spomnil je, da se projekt ni ne začel ne končal v času njegove vlade. Ta je sicer Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) naložila preverjanje odškodninske odgovornosti.

"Določeni postopki, tako odškodninski kot tudi kazenski, proti nekaterim odgovornim za izvajanje investicije Teš 6, danes, osem let kasneje, še vedno potekajo. Politične odgovornosti za nedopustno počasen potek teh odškodninskih in kazenskih postopkov, ki po skoraj 10 letih od sklenitve glavne pogodbe v zvezi s Tešem 6, še vedno nimajo epiloga, ne more prevzemati vlada, ki je svoj mandat končala v jeseni leta 2011," je poudaril.

Kot je zapisal, njegova vlada ni dala soglasja na izdajo garancije za najem kredita, vse dokler ne bi bila investicija v okvirih, ki so zagotavljali njeno rentabilnost.

Zavrnil je tudi krivdo, da Teš 6 ni bil izveden po zakonu o javnih naročilih. "Vlada Boruta Pahorja je leta 2011 celo sprejela sklep, s katerim je naložila, da mora Teš spoštovati zakon o javnem naročanju," je poudaril.

Uredbo, ki naj bi vsebovala spisek naročnikov tudi za področje energetike, je sprejela vlada pred Pahorjevo vlado in iz spiska zavezancev izvzela Teš. Iz poročila komisije po Pahorjevih navedbah izhaja, da za spoštovanje zakona ni odločujoč spisek zavezancev v uredbi, ampak zakon oz. evropska direktiva, ki ju je kršil investitor, ne vlada.

Vsa pogajanja o pogodbah v zvezi s projektom v letih od 2009 do 2011 so po njegovih pojasnilih vodili in nadzirali organi upravljanja Teša. "Vlada Boruta Pahorja ni bila vključena v nobena pogajanja ali usklajevanja z Alstomom niti ni bila vključena v pripravo in sprejem drugih pogodb, vezanih na investicijo," je dodal.

Pahor je ob tem še spomnil, da investicije ni vodila in izvajala vlada ali ministrstvo, pač pa Termoelektrarna Šoštanj (Teš), ki je v lasti HSE in le posredno v državni lasti. Po zakonu o gospodarskih družbah je jasno določena odgovornost za vodenje in izvajanje investicij, pravila korporativnega upravljanja državi kot posrednemu lastniku Teša pa ne dovoljujejo poseganje v vodenje poslovne politike, je še navedel.