c S
MOL z razpisom za raziskave o protipotresni ojačitvi ogroženih stolpnic 10.04.2018 11:13 Ljubljana, 10. aprila (STA) - Mestna občina Ljubljana je objavila razpis za izdelavo raziskave, s katero bi dobili strokovne rešitve za protipotresno ojačitev petnajstih ljubljanskih stolpnic iz 60. let. Poleg gradbenih standardov je bil kriterij tudi višina objektov, saj bi bilo zaradi goste poselitve v primeru porušitve ogroženih največ ljudi, danes piše časnik Delo.

Pri pripravi predlogov, kako sanirati potresno neprimerne stolpnice, se bodo na občini omejili na 15 takih, ki so bile zgrajene pred uveljavitvijo prvega pravilnika o projektiranju in gradnji potresno odpornih stavb oziroma med letoma 1959 in 1965. Zanje je značilno, da imajo nad kletjo in pritličjem od devet do 12 nadstropij in da so zidovi v kletnih etažah, v nekaj primerih pa tudi v pritličju, izdelani iz monolitnega betona. Od teh je le v nekaterih vgrajena minimalna količina armature.

Po analizah potresne odpornosti stavb v MOL in drugi fazi t. i. projekta Potrog so ugotovili, da stolpnice med Streliško in Roško cesto, na treh lokacijah v središču mesta in na Vodmatu sodijo med najbolj ogrožene stavbe v občini. Tudi zato, ker gre za stavbe z največ nadstropji in torej največ prebivalci, so jih uvrstili na seznam za prednostno reševanje.

Od izbranega ponudnika na občini pričakujejo, da bo podatke in analize nadgradil s terenskimi raziskavami in določil smernice za utrditev temeljev oziroma konstrukcije. Odvzeli bodo tudi vzorce zidov in pripravili načrt rekonstrukcije ter energetske in arhitekturne sanacije. Ker bo šlo za velike posege, bo treba izvesti še sociološko in psihološko raziskavo med stanovalci.

Ponudbe bodo odpirali v sredo, do konca oktobra pa nameravajo izluščiti tri idejne rešitve, od katerih bi dve pomenili ohranitev in utrditev konstrukcije, tretja pa nadomestitev stolpnic z novimi. Pri prvih dveh morajo predvideti dve možnosti: da stanovalci med prenovo ostanejo v stolpnici ali pa se začasno izselijo. Pri stanovalcih bodo preverili finančne možnosti za izvedbo projekta ter poglede na začasno izselitev oziroma alternativne rešitve.

Dolgoletni predavatelj na ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Peter Fajfar ob tem opozarja, da bi morali pri protipotresni sanaciji prednostno poskrbeti za šole. Ugotovil je namreč, da je v Ljubljani močno potresno ogroženih kar 14 šol, zgrajenih leta 1936 in med letoma 1957 in 1964, torej v najbolj kritičnem obdobju, ko ni bilo ustreznih predpisov o potresni varnosti.

Kot še piše Delo, bi bilo glede na Fajfarjeve raziskave ob potresu, ki bi dosegel osmo stopnjo po evropski lestvici, v Ljubljani poškodovanih 28.000 stavb, od tega bi bilo 10.000 zelo poškodovanih. 3000 bi se jih porušilo, 300 pa bi jih bilo uničenih.