c S
Ekonomsko ogledalo: Ob dobrih gospodarskih razmerah tudi krepitev aktivnosti v gradbeništvu 10.04.2018 10:48 Ljubljana, 10. aprila (STA) - Gospodarska aktivnost na začetku leta ostaja visoka, obeti pa ugodni. Krepitev tujega povpraševanja prispeva k pozitivnim izvoznim gibanjem in visoki aktivnosti v predelovalnih dejavnostih. V začetku leta se je okrepila tudi aktivnost v vseh segmentih gradbeništva, v najnovejšem Ekonomskem ogledalu navaja Umar.

Začetek leta zaznamuje nadaljevanje ugodnih gospodarskih gibanj iz lanskega leta. Ob spodbudnih impulzih iz mednarodnega okolja se nadaljuje visoka rast izvoza (za 10,6 odstotka) in predelovalnih dejavnosti (za 14,2 odstotka), so izpostavili v Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar).

Ob tem se nadalje izboljšujejo razmere na trgu dela - registriranih brezposelnih je 15,2 odstotka manj kot lani, delovno aktivnih pa je več za 3,9 odstotka. Rast plač v zasebnem in javnem sektorju pa se je po nekajletnih zmernih rasteh nekoliko okrepila.

Dejavnost gradbeništva se je po globokem padcu v predhodnem letu, povezanim s prehodom na črpanje evropskih sredstev iz nove finančne perspektive, lani znatno povečala. K temu so poleg javnih gradbenih investicij prispevale tudi zasebne investicije v poslovne objekte ter stanovanjske investicije, spodbujene s hitro rastjo cen na nepremičninskem trgu.

V začetku letošnjega leta so se ob dobrih vremenskih razmerah ugodna gibanja iz lanskega leta še okrepila. Medletno je bila aktivnost v gradbeništvu tako višja kar za 76 odstotkov, kar je sicer deloma tudi posledica nizke osnove, saj je bila januarja lani aktivnost najnižja po letu 2000.

Aktivnost se je močno povečala v vseh segmentih dejavnosti, najbolj na področju gradnje nestanovanjskih stavb. "Krepitev gradnje stavb je predvsem odraz okrepljenega optimizma zasebnega sektorja, višja vrednost del v inženirskih objektih pa povišanih investicijskih izdatkov države," so pojasnili na Umarju. Aktivnost v gradbeništvu sicer še vedno dosega znatno nižje ravni kot v predkriznih letih.

Skladno z rastjo aktivnosti se je povečevala tudi zaposlenost v gradbeništvu. Število zaposlenih je bilo januarja medletno večje kar za 3400 oseb. Na uradu pričakujejo, da se bo skladno s pričakovano rastjo investicij rast zaposlenost v gradbeništvu nadaljevala.

Prav tako menijo, da se bodo ugodna gibanja v dejavnosti gradbeništva letos nadaljevala, kar bo predvsem posledica rasti zasebnih in javnih investicij v nestanovanjske stavbe in inženirske objekte ter nadaljevanja rasti nepremičninskega trga in s tem povezane stanovanjske gradnje. Tovrstna pričakovanja potrjuje tudi kazalnik zaupanja v gradbeništvu, ki močno presega ravni izpred enega leta in se je v začetku letošnjega leta še okrepil.